Čistenie brehov Liptovskej Mary - 5. 4. 2024

V piatok 5. 4. 2024 sa skupina našich žiakov pod vedením koordinátora Zelenej školy T. Pataya zúčastnila zbierania odpadu na brehoch Liptovskej Mary v rámci 10. ročníka "Envirodňa na Liptove". Zbierali sme odpad v Palúdzke na úseku od Štrkopieskov po ústie Váhu. Našli sme rozličný odpad od plastových fliaš, cez oblečenie až po grily. Po vyčistení nášho úseku nás autobus odviezol na kolibu Gréta, kde bol pre nás a ostatných dobrovoľníkov pripravený guláš a kofola.

Tereza Šuchaňová, kvinta

 • IMG_20240405_091852
 • IMG_20240405_093541
 • IMG_20240405_101842
 • Z
 • thumbnail_IMG_2241

Viac fotografií z tohto dňa si môžete prezrieť po kliknutí na "Čítať viac".

Čítať ďalej: Čistenie brehov Liptovskej Mary - 5. 4. 2024

Zatepľovanie podkrovia

V priebehu februára a marca 2024 sme zateplili problémové miesta v podkroví starej budovy školy. Izolácia pribudla okolo okien, poza steny aj na strope podkrovných učební a kabinetov. Veríme, že takto prispejeme k úsporám tepla a lepšej tepelnej pohode pri vyučovaní.

 • A
 • D
 • E
 • G

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Zatepľovanie podkrovia

Stromy - naše spojenie s budúcnosťou

Aj túto jeseň sme mali možnosť zúčastniť sa dobrovoľníckej výsadby stromov spolu s naším pedagógom Tiborom Patayom na miestnom cyklochodníku v Okoličnom.
Nadviazali sme tak na predošlé aktivity našej školy i na odkaz dlhoročného dobrovoľníka Ruda Pada, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý sa celý život venoval ochrane životného prostredia a bol jedným z najznámejších aktivistov na Liptove.
Sadili sme javor horský, ktorý je nesmierne tolerantný voči vetru a našim horským podmienkam a teda veríme, že sa mu tu bude dariť. Vytvorili sme tak jedinečné stromoradie, ktoré bude v budúcnosti tvoriť pekné prostredie okolo cyklochodníka a ponúkať jeho užívateľom vhodnú mikroklímu pre oddych a šport.

Sabína Sofia Szuperáková, I. A 

 • A
 • C
 • S
 • U

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Stromy - naše spojenie s budúcnosťou

Slávnostná certifikácia Zelenej školy - 12. októbra 2023

Vo štvrtok 12. 10. 2023 sa štvorica členov Kolégia Zelenej školy spolu s pánom profesorom Patayom v skorých ranných hodinách vydala do Košíc. Cieľom našej výpravy bola účasť na ceremónii odovzdávania vlajky Zelenej školy, ktorú naše gymnázium získalo ako výsledok rokov tvrdej práce mnohých aktívnych študentov, ktorí tomuto projektu venovali nemálo svojho voľného času. Slávnostná udalosť, ktorá sa konala v košickom Congress Hotel Centrum a zúčastnili sa jej školy účastné v projekte Zelená škola z celého Slovenska, sa začala workshopmi týkajúcimi sa aktuálnych tém z oblasti životného prostredia, ako udržateľná energia, škodlivé látky v kozmetike či živočíchy v divočine na Slovensku. Následne sme sa presunuli na spoločný obed, po ktorom nasledovali rozhovory s vybranými školami z tohto projektu. Akcia sa skončila už spomínaným slávnostným odovzdávaním, na ktorom sme získali pre naši školu certifikát a vlajku Zelenej školy.

Mário Tlamka III. A

 

 • A
 • B
 • E
 • P
 • U
 • Z

 

Sadenie stromov - 20. júna 2023

Na konci školského roka sa žiaci, zapojení do programu Zelená škola, rozhodli ešte pomôcť stromoradiu popri cyklochodníku v našom meste. V spolupráci s OZ LiPa sme dosádzali nové stromy namiesto vyschnutých alebo chýbajúcich. Okrem toho dobrovoľníci pridávali chýbajúce kolíky alebo viazania tam, kde to bolo potrebné. Aj napriek horúčave študenti statočne kopali jamy, vynášali kamene a polievali zasadené stromčeky. Veríme, že sa ujmú a budeme z nich mať ešte dlho radosť.

 

 • A
 • C
 • F
 • J
 • K
 • N

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Sadenie stromov - 20. júna 2023

Monitoring čiernych skládok - 4. mája 2023

Vo štvrtok, 4. 5. 2023, študenti tretieho ročníka a septimy z našej školy spravili monitoring čiernych skládok. Žiaci sa rozdelili do tímov, zvolili si trasy monitoringu a na bycikloch alebo pešo prepátrali zákutia Liptova.

Najviac čiernych skládok sa našlo v Palúdzke. Ďalšie skládky boli nájdené napríklad v Liptovskom Trnovci, Hybiach či v Liptovskom Hrádku. Celkovo sme našli až 15 čiernych skládok. V skládkach sa nachádzal rôzny odpad, zväčša pneumatiky, plasty, periny, drobné kovy, stavebný materiál, elektronika a taktiež aj časti áut.  

Karin Kvetoslava Danková, III. A

 

 • 0Mapa2
 • 20230504_110605
 • IMG_20230503_172425(1)
 • IMG_8330
 • image4
 • thumbnail_image0

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Monitoring čiernych skládok - 4. mája 2023

Súťaž "O Zlatý kôš" - 24. - 28. 4. 2023

Aj tohto roku pripravila Zelená škola pre študentov našej školy súťaž „O Zlatý kôš“, ktorej víťazom je najlepšie triediaca trieda na škole. Cenou pre víťaznú triedu bol Zlatý kôš a torta.

Väčšina tried triedila v súťažnom týždni (24. - 28. 4. 2023) naozaj veľmi poctivo, za čo sme veľmi vďační.
Dúfame, že tento návyk nám všetkým zostane aj po súťaži 🙂

Podľa nášho dlhodobého monitoringu počas celého školského roka a aj počas súťažného týždňa najlepšie triedila trieda KVARTA.

Keďže kvartáni vyhrali aj minulý ročník súťaže "O zlatý kôš" a aj súťaž o triedu s najmenšou produkciou plastového odpadu v marci, je to už ich tretie víťazstvo (a tretia torta) za sebou.

Blahoželáme!


Na ďalších miestach sa v súťaži "O Zlatý kôš" umiestnili triedy Príma a II. A.

Pochvalu za dobré triedenie počas celého školského roka si zaslúžia aj ďalšie triedy, napríklad Septima a IV. A.

 • A
 • IMG_8135
 • IMG_8140
 • IMG_8141
 • IMG_8142
 • K
 • P
 • R
 • S

Enviroolympiáda pre materské školy - 28. apríla 2023

Naše študentky z Kolégia Zelenej školy pomáhali s organizáciou Enviroolympiády pre materské školy, ktorá sa konala v areáli Materskej školy Palučanská v Palúdzke. Enviroolympiády sa zúčastnilo 11 materských škôl z celého Liptovského Mikuláša. Z každej škôlky prišli tri deti, ktoré sa zapojili do olympiády. Súťaž pozostávala z niekoľkých stanovíšť, každé zamerané na niečo iné. Deti napríklad vyzbierali odpadky, pohádzané v lese a zatriedili ich do správnych kontajnerov. Inde si vytvárali sovičky z prírodných materiálov alebo obliekali stromy. Na inom stanovišti zase mali hľadať vajíčka v pieskovisku - vo vajíčkach sa nachádzali hadánky, zamerané na nejaké zvieratko. Práve na týchto stanovištiach boli naše študentky a ukazovali detičkám čo majú robiť. Celú túto akciu prišla natočiť aj Televízia Liptov. Nakoniec detičky dostali rôzne odmeny ako motiváciu starať sa o naše životné prostredie.

Natália Ďuricová, sexta

 • IMG_8037
 • IMG_8046
 • IMG_8053
 • IMG_8080

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Enviroolympiáda pre materské školy - 28. apríla 2023

Čistenie brehov Liptovskej Mary - 13. apríla 2023

Vo štvrtok 13. apríla 2023 sa niektorí naši študenti, zapojení do projektu Zelená škola, zúčastnili ekologicky prospešnej akcie - zbierania odpadkov okolo Liptovskej Mary. Spoločne vyčistili brehy v okolí mestskej časti Liptovského Mikuláša - Palúdzky. Nazbierali množstvo odpadu, ktorý popri zbieraní hneď triedili do jednotlivých vriec. Spoločnosť im robili aj televízne médiá, ktoré sa o takúto dobrovoľnú činnosť zaujímali. Odmenou za ich usilovnú prácu im bol fajný guláš s kofolou na kolibe Gréta.

Alexandra Straková, III. B

 • A
 • C
 • D2
 • F
 • J4
 • M

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Čistenie brehov Liptovskej Mary - 13. apríla 2023

Eko týždeň "Separáčik" - vyhodnotenie súťaží

V rámci Eko týždňa sme v Zelenej škole vyhodnotili dve súťaže:

V súťaži o triedu s najmenšou produkciou plastového odpadu zvíťazila trieda Kvarta. (Na ďalších miestach sa umiestnili triedy Príma a IV. A.)

Zablahoželali sme kvartánom k víťazstvu a odovzdali cenu v podobe torty.

Našu Fotosúťaž na tému "Čo robíte pre ochranu životného prostredia a šetrenie planéty" vyhrala fotografia Sofie Kráľovej zo septimy. Sofia na nej vzdeláva mladších žiakov pomocou kvízu o plastoch a odpade. Sofii sme tiež zablahoželali a odovzdali tortu pre víťaza.

 • IMG_20230327_101814
 • IMG_7639
 • IMG_7656
 • IMG_7664

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Eko týždeň "Separáčik" - vyhodnotenie súťaží

Eko týždeň "Separáčik"

Počas týždňa 27. -  31. marca 2023 Zelená škola zorganizovala na našej škole "Eko týždeň Separáčik". Počas tohto týždňa mali naši študenti možnosť zapojiť sa do mnohých aktivít a súťaží:

* študenti, zapojení do programu Zelená škola chodili do tried prezentovať Zelenú školu + mali pripravené kvízy o odpadoch (najmä o plaste),
* súťažili sme o triedu, produkujúcu najmenej plastového odpadu,
* na prezentačnom televízore na chodbe sme začali premietať nové videá s odpadovou tematikou, ktoré vyrobili naši žiaci,
* na "školskom semafore" pri odchode zo školy mali každý deň novú "eko" otázku,
* v online dotazníku sa mohli vyjadriť, ako by sme mali znižovať množstvo plastového odpadu v našej škole,
* vyhodnotili sme fotosúťaž na tému "Čo robíte pre ochranu životného prostredia a šetrenie planéty",
* poukázali sme na dôležitosť separovania tematickým (farebným) oblečením - prišli sme do školy oblečení v žltom (ako plasty), prípadne v zelenom (ako sklo) alebo modrom (papier).
 
Bol to zaujímavý týždeň plný aktivít.

 • A2
 • b1
 • c2
 • c3
 • d1

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Eko týždeň "Separáčik"

Podkategórie

Additional information