×

Výstrahy

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/caj/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/moda/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/dvere/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/monitoring/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/foto-odpad/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/plocha/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/zber_papiera/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/ako_separovat/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/kolegium/zasadnutie/thumbs

Deň čajov

December 2010

Žiaci onkologického krúžku usporiadali pod vedením RNDr. Hujíkovej v posledný školský predvianočný deň " Deň čajov". žiaci v príjemnom prostredí mohli stráviť posedenie pri čaji a nazbierať vedomosti o zdravotných účinkoch čajovín, poznávaní a zbere.

 • p1010013
 • p1010017
 • pc220006
 • pc220017
 • pc220021
 • pc220023

 

Tvoríme z odpadov

 

 • p1010007
 • p1010008
 • p1010010
 • p1010024

November 2009

V rámci dňa otvorených dverí žiaci kvinty a kvarty tvorili odevy - módne kreácie a módnu prehliadku z plastických odpadkov. Aktivita mala veľký úspech

Monitoring odpadu

 • PB090003
 • PB130122
 • PB130140
 • PB130152
 • PB130154
 • PB130172
 • PB130173
 • PB130174

November 2009

Týždenný monitoring odpadu v škole bol uskutočnený v dňoch 9 až 13 novembra 2009. V rámci projektu Zelená škola naše gymnázium v októbri uskutočnilo týždenný monitoring odpadu. Na chodby boli umiestnené vrecia na papier, plast a koše na bioodpad. Plné vrecia sa odložili a na konci týždňa študenti (VII.O, III.O) vážili a zapisovali počty vyzbieraného odpadu.

Zistili sme nedostatky v environmentálnej výchove našich študentov a ich nízku schopnosť separovať. Postupom času je možné napravenie tohto stavu naučením správnych ekologických návykov. Z toho vyplýva, že zmena v správaní študentov musí nastať postupne, plynulo a nenútene. Taktiež pre maximalizáciu separácie je potrebné umiestniť separačné koše do každej triedy. Tešíme sa, že ich dostaneme už v januári.

Napriek uvedeným skutočnostiam celý monitoring dopadol podľa našich očakávaní a bola odvedená dobrá práca.

 

Tvorba informačnej plochy školy

 • pb090061

Október 2009

Žiaci septimy vytvorili v interiéri školy informačný panel zelenej školy so základnými informáciami a priestorom pre nápady žiakov. Informovanosť o zelenej škole prebieha aj cez školský rozhlas. Relácia bola uskutočnená aj v televízii Liptov. 

Zber papiera - október 2009

 • p1010004
 • p1010005
 • p1010007
 • p1010010
 • p1010011

Október 2009

Dňa 27. októbra sa uskutočnil zber papiera. Na školskom dvore do pripravených kontajnerov mohli žiaci vhadzovať papier a kartón. Zber papiera bol sprevádzaný súťažou medzi triedami o to, ktorá vyzbiera najviac papiera. Túto súťaž vyhrala trieda kvarta, ktorá vyzbierala až 449,5 kg papiera. Odmenou im bola veľká torta. Druhé miesto obsadila trieda 4.A spolu s 308 kg papiera. A tretie miesto získali kabinety našich profesorov, ktorí nazbierali 200 kg papiera. Spolu sa vyzbieralo až 1164 kg papiera.

 

Separovaný zber - október 2009

 • p1010005
 • p1010006
 • p1010007
 • p1010008

Október 2009

Žiaci sexty v rámci týždňa vedy prezentovali svojim spolužiakom problematiku odpadov a potrebu separácie odpadov. Bola to motivácia pre žiakov na následný monitoring odpadu. 

Podkategórie

Additional information