×

Výstrahy

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/ciele/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/kodex/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/Onko/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/azs/thumbs

Naše aktivity v šk. roku 2009-2010

Separovanie na našej škole

Separovanie na našej škole

 

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu bolo a je dlhodobo školou, kde eko- zmýšľanie a celkový environmentálny duch je na veľmi vysokej úrovni. Prečo? Naši žiaci a študenti osemročného gymnázia mali doteraz okrem zamerania na cudzie jazyky aj zameranie na ekológiu. Čo to však znamená v praxi? Dokážeme naše teoretické vedomosti premietnuť do normálneho bežného života?  Vieme, ako sa máme správať k životnému prostrediu a aj sa tak k nemu správame? Na tieto a iné otázky dostanete odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

Čítať ďalej: Separovanie na našej škole

Ako sa vyberala prioritná oblasť

 

 

Áno

Nie

Poradie

Odpady

8

6

5

Voda

3

7

3

Energia

5

22

1

Doprava, ovzdušie

4

6

4

Zelené obstarávanie

9

7

6

Zeleň a ochrana prírody

6

13

2

 

Táto tabuľka hovorí o našich cieľoch a hodnotách, ktoré sme dosiahli ešte pred vstupom do programu Zelená škola. 

Áno – počet položiek z enviromentálneho auditu, ktoré boli splnené

Nie – počet položiek z enviromentálneho auditu, ktoré zatiaľ neboli splnené

Poradie – ukazuje v ktorej oblasti sme najslabší a ktorú potrebujeme vylepšiť ako prvú

Additional information