Pitný režim

Školská jedáleň v spolupráci s radou rodičov poskytuje pre žiakov Gymnázia M.M.Hodžu pitný režim.

Ponúkame rôzne druhy čajov v čase veľkej prestávky  9,45 – 10,00 hod. v priestoroch školskej jedálne.

Žiak konzumuje nápoj z vlastného, čistého, hygienicky nezávadného pohára. ŠJ poháre na tento účel neposkytuje.

Pitný režim je určený na doplnenie tekutín len v určenom čase, nenahrádza doporučený denný príjem tekutín.

Additional information