Vzdelávacie portály

Pre žiakov

REALISTICKY.CZ Pozoruhodný portál pre vyučovanie matematiky a fyziky. ” Klasicky a poriadne” napísané texty z pera Martina Krynického z Třeboně a teda v češtine.

Pre učiteľov

Moderný učiteľ – Portál pre učiteľov sponzorovaný firmou Microsoft
Virtuálna knižnica – Projekt Virtuálna knižnica umožňuje učiteľom vymieňať si didaktické materiály a skúsenosti.
INFOVEK – Portál Asociácie projektu Infovek FMFI UK
Portál Moderná škola

Úspešná škola – Portál spločnosti EDEA PARTNERS a.s.
Školský portál – Portál nakladateľstva RAABE venovaný vzdelávaniu ale aj riadeniu škôl.
Pedagogika – Časopis pre pedagogické vedy, vydávaný Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV.

Portály inštitúcií v rezorte školstva

Ministerstvo školstva SR
Štátny pedagogický ústav
Národný ústav certifikovaných meraní
Ústav informácií a prognóz školstva

Portály učiteľských združení, asociácií a zväzov

Slovenská komora učiteľov alebo SKU

Odborový zväz pracovníkov školstva

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR

Asociácia súkromných škôl
Združenie samosprávnych škôl
Asociácia výchovných poradcov
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Slovenská asociácia učiteľov ANJ
Klub učiteľov chémie

Rejting vzdelávacích portálov

Pre projekt Škola pre prax ...

Portál o manažmente "Managementmania"

Additional information