×

Výstrahy

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/2010-11/Vtacie_Budky_december_2010/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/2010-11/StarameSaOZelen-Jesen 2010/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/ciele/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/kodex/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/Onko/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/azs/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/aktivity/diplom/thumbs

Jarné práce na ekoploche

S príchodom krajšieho a teplejšieho počasia sa aj naši študenti pustili do „jarného upratovania“. V rámci projektu Zelená a Modrá škola, začali s úpravou školského dvora, pod starostlivým dohľadom profesoriek biológie. V nasledujúcich dňoch sa budú žiaci opätovne venovať čisteniu jazierka a skrášľovaniu ekoplochy, ale aj priestoru pri školskom parkovisku. Čaká nás výsadba stromčekov, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu.

Zuzana Palanová, 3.A

 • IMG_4055
 • IMG_4062
 • IMG_4066
 • IMG_4072
 • IMG_4091
 • IMG_4109
 • IMG_4111
 • IMG_4125
 • IMG_4131
 • IMG_4144

Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

Dňa 9. októbra 2014 sa žiaci našej školy Laura Saláková a Alica Šmigurová z II. B a Ján Šebo z III. A zúčastnili na Slávnostnej certifikácii 9. ročníka medzinárodného programu Zelená škola, ktorú organizovala kancelária programu Zelená škola – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Súčasťou podujatia boli exkurzie, workshopy, slávnostná recepcia a odovzdávanie ceny Živel za environmentálnu výchovu. V tomto certifikačnom období sa do programu zapojilo 271 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ získalo 14 škôl. Medzi 41 škôl, ktoré získali medzinárodný certifikát „Zelená škola“ sa zaradila aj naša škola.

 • DSCI0665
 • DSCI0666
 • sken_podakovanie

 

Monitoring vodného toku Smrečianka

     Voda je prostredím, na ktoré sa viaže priamo či nepriamo existencia všetkých živých tvorov našej planéty. Človek svojou činnosťou vnáša do vodných ekosystémov znečistenie, mnohé vodné živočíchy tak strácajú prirodzené podmienky, nemôžu plniť svoje funkcie a hynú. Do akej miery sú porušené prirodzené vlastnosti vody  je možné zistiť 2 spôsobmi, jedným z nich je chemický rozbor (ukazuje, aké je chemické zloženie skúmanej vzorky vody) a druhým je biomonitoring (zisťovanie prítomnosti vodných živočíchov, ktoré sú v rôznej miere citlivé na vodné znečistenie).

     Naši prváci a kvintáni sa v rámci predmetu Biologické poznávanie prírody zúčastnili monitoringu vodného toku Smrečianka v pondelok 20. 5. 2013. Táto akcia sa stretla s veľkým záujmom zo strany študentov, ktorí sa okrem príjemného pobytu v prírode naučili získavať, spracovávať a vyhodnocovať údaje na určenie kvality vody. Zvlášť cenný bol pre nich odchyt vodných bezstavovcov – našli sme napr. larvy pošvatiek, podeniek, potočníkov, kriváky, žížavice, pijavice, ploskule  a vodné ulitníky. Naše analýzy ukázali, že Smrečianka vykazuje I. až II. triedu kvality vody, čo je veľmi čistá až čistá voda. Akciu pripravili PK biológie a PK chémie.

Separovanie na našej škole

Separovanie na našej škole

 

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu bolo a je dlhodobo školou, kde eko- zmýšľanie a celkový environmentálny duch je na veľmi vysokej úrovni. Prečo? Naši žiaci a študenti osemročného gymnázia mali doteraz okrem zamerania na cudzie jazyky aj zameranie na ekológiu. Čo to však znamená v praxi? Dokážeme naše teoretické vedomosti premietnuť do normálneho bežného života?  Vieme, ako sa máme správať k životnému prostrediu a aj sa tak k nemu správame? Na tieto a iné otázky dostanete odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

Čítať ďalej: Separovanie na našej škole

Ako sa vyberala prioritná oblasť

 

 

Áno

Nie

Poradie

Odpady

8

6

5

Voda

3

7

3

Energia

5

22

1

Doprava, ovzdušie

4

6

4

Zelené obstarávanie

9

7

6

Zeleň a ochrana prírody

6

13

2

 

Táto tabuľka hovorí o našich cieľoch a hodnotách, ktoré sme dosiahli ešte pred vstupom do programu Zelená škola. 

Áno – počet položiek z enviromentálneho auditu, ktoré boli splnené

Nie – počet položiek z enviromentálneho auditu, ktoré zatiaľ neboli splnené

Poradie – ukazuje v ktorej oblasti sme najslabší a ktorú potrebujeme vylepšiť ako prvú

Minimalizácia odpadu na škole - článok

Ako už určite všetci viete, naša škola sa tento školský rok zapojila do projektu Zelená Škola, ktorého cieľom je učiť žiakov po celom svete environmentálnemu správaniu v praxi a znížiť ekologickú stopu školy. Našou prioritnou témou a zároveň aj takzvanou achilovou pätou je odpad. Jednou métou, ktorú sme si stanovili a snažíme sa ju plniť je minimalizácia odpadu na škole, čo sa nemusí zdať jednoduché.

Čítať ďalej: Minimalizácia odpadu na škole - článok

Podkategórie

Additional information