Zelená škola - jar 2022

V zime 2021/22 bola naša práca v projekte Zelená škola prerušená ďalšou vlnou pandémie. Niekedy bola doma celá škola, často potom jednotlivé triedy či žiaci, platil zákaz stretávania sa žiakov z rôznych tried. Po opadnutí pandémie a uvoľnení opatrení sa znova rozbehli aj naše aktivity a stretnutia. Hlasovali sme, akým aktivitám sa chceme venovať, plánovali sme ďalšie vzdelávacie aktivity, exkurzie, akcie na pomoc prírode, riešili sme spoluprácu s rôznymi organizáciami (OOCR Liptov, OZ Lipa, OZ Tatry, Mesto L. Mikuláš, UNICEF, Rada mládeže Slovenska, ...).

Naďalej sme pokračovali aj v dennom monitorovaní produkcie odpadov na našej škole. Pridali sme pravidelné hodnotenie úrovne triedenia v jednotlivých triedach, ktoré vyvrcholilo súťažou "O zlatý kôš".

Žiakom, ktorí sa v sezóne 2021 zúčastnili ako dobrovoľníci viacerých akcií na pomoc prírode (sadenia stromov, čistenie prírody od odpadov), odovzdal koordinátor Zelenej školy T. Patay ako poďakovanie krásne grafické listy od OZ TATRY.

 • A
 • H

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Zelená škola - jar 2022

Sadenie stromov - 3. júna 2022

Projekt Zelená škola na GMMH sa opäť zapojil do ďalšieho sadenia stromčekov pri cyklochodníku. V piatok 3. 6. 2022 sa 16 študentov, zapojených do projektu Zelená škola a koordinátor projektu Ing. T. Patay  rozhodlo pomôcť životnému prostrediu.

Spolu s dobrovoľníkmi z OZ Lipa a žiakmi zo Základnej školy Márie Rázusovej - Martákovej sme za perfektného počasia a v dobrej nálade dokázali vysadiť až 27 stromčekov za zimným štadiónom pri cyklochodníku.

Miroslava Čajková, sexta

 • IMG_6354
 • IMG_6390
 • IMG_6534
 • IMG_6620
 • IMG_6633
 • IMG_6647

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Sadenie stromov - 3. júna 2022

Súťaž "O zlatý kôš"

Kolégium Zelenej školy na GMMH vyhlasuje súťaž v separovaní odpadu "O zlatý kôš".
Súťaž prebieha počas tohto a budúceho týždňa.
Budeme hodnotiť ako sa žiakom darí triediť odpad do správnych košov.
Najlepšie triediaca trieda dostane okrem zlatého koša aj tortu a neskúšajka pre celú triedu.
 • ZelenyKosPlagat
 

Workshop o ochrane prírody - 21. apríla 2022

Vo štvrtok 21. 4. 2022 sa niektorí  žiaci Gymnázia Michala Miloslava Hodžu, ktorí sú aktívni v programe Zelená škola, zúčastnili seminára o ochrane prírody. Lektorkou bola Andrea Pogányová, ktorá sa zaoberá tematikou životného prostredia. Žiaci na začiatku seminára dostali pracovné zošity s ktorými pracovali počas prednášky a súčasťou seminára bola aj súťaž v podobe televíznej relácie Milujem Slovensko, pri ktorej sme si overili svoje poznatky o prírode a dozvedeli sa niečo nové. Bolo to veľmi záživné a všetci odišli spokojní a plní vedomostí.

Martina Škáchová, II. A

 

 • IMG_20220421_082114_1
 • b
 • d
 • u0
 • u21
 • u22
 • u4

Čistenie brehov Liptovskej Mary - 1. apríla 2022

V piatok, 1. apríla 2022, sa uskutočnil už 8. ročník podujatia Envirodeň na Liptove. Zmyslom celého podujatia bolo očistiť brehy Liptovskej Mary od odpadkov ktoré voda vyplavila, alebo ľudia pohodili len tak na zem.

Prečo práve 1. Apríl? Deň žartov a vtipov bol vybratý hlavne kvôli najnižšiemu položeniu vodnej hladiny v tomto období, nie kvôli symbolike. Aj keď by sa dalo povedať, že počasie si z nás v tento deň poriadne vystrelilo :) Aj napriek chladnému a upršanému dňu sa do tejto akcie zapojilo až 180 dobrovoľníkov, z čoho veľkú časť - skoro polovicu - tvorili žiaci z nášho prvého ročníka. Študenti boli rozdelení do troch skupín podľa tried. Každá z tried mala na starosti nejaký úsek, a každú z tried mal na starosti jeden pedagóg. Kvinta pod vedením pána profesora Pataya, upratovala okolo Hliníka, I. A a pani profesorka Jozefková, sa postarali o brehy Mary pri Liptovskom Trnovci. A I. B s pani profesorkou Kaľavskou dali do poriadku pobrežie pri Liptovskej Ondrašovej.

Podujatie prebiehalo celkom hladko. Ráno sa dobrovoľníci stretli na autobusovej stanici, kde sa rozdali pokyny a plán akcie. Následne sa autobusmi odviezli na určené miesta a mohlo sa začať zbierať.

Dokopy sa zhromaždilo až 230 vriec najrôznejšieho odpadu. Najčastejšie sa vo vreciach vyskytovali kusy polystyrénu, PET fľaše a rôzne iné nádoby, no našli sa aj duše z bicykla či viacero druhov topánok. Po vyzbieraní odpadu, keď už boli všetci zablatení a niektorí aj trošku premoknutí, nás čakala odmena v podobe gulášu na Kolibe Gréta. Toto bolo vlastne ukončenie celej akcie a mohli sme sa rozísť domov.

  Anna Beňová, Kvinta

 • 20220401_094536
 • DSC_1577
 • n1DSC_1563
 • n2IMG_5814
 • nDSC_1656
 • v20220401_095140
 • vIMG_5851
 • zIMG_5799

Ďalšie fotografie a videoreportáž zobrazíte kliknutím na tlačidlo "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Čistenie brehov Liptovskej Mary - 1. apríla 2022

Zlepšenie možností na triedenie odpadu

Za posledné obdobie sa žiakom zapojeným v ekologickom projekte Zelená škola podarilo výrazne zlepšiť situáciu s triedením odpadu na našej škole.
Na chodbách a v triedach pribudli k pôvodným košom aj tie na bioodpad. Taktiež prebehla optimalizácia rozmiestnenia jednotlivých košov, a to ich dôslednou reorganizáciou, tak aby v každej triede a učebni mali žiaci možnosť roztriediť všetok odpad. Na farebne rozlíšené odpadkové koše v triedach sme pridali popisky, ktoré by mali uľahčiť triedenie.
Dúfame v to, že aj takýmto spôsobom dokážeme študentov motivovať a usmerniť. Veríme, že spoločne dosiahneme všetky naplánované zelené ciele.

    Karin Hrošová, sexta

 • IMG_5766
 • IMG_5767

 

Aktivity projektu Zelená škola na jeseň 2021

V rámci projektu s názvom Zelená škola, do ktorého je zapojených mnoho študentov našej školy, sa neustále snažíme niečo produkovať, meniť a propagovať to, aké dôležité je chrániť naše životné prostredie. Na začiatku školského roka sme uskutočnili stretnutie, na ktorom sme si zosumarizovali, čo sme už urobili a naplánovali si ďalší postup našej práce. Zaktualizovali sme informácie o našej činnosti na oblúkovej nástenke na treťom poschodí (informácie o Kolégiu, našich stretnutiach, výsledky monitoringov, fotografie z akcií) a vytvorili sme aj nástenku na konci hlavnej chodby, ktorá bola dlho prázdna. Taktiež neustále monitorujeme školské kontajnery - každý deň už viac ako rok (okrem tých dní, kedy sa musíme vzdelávať dištančne). Veríme, že sa nám podarí splniť všetky ďalšie ciele na tento školský rok, že pomôžeme našej prírode a budeme mať aj zo seba lepší pocit.

Adriana Lepišová, oktáva

 • IMG_5762
 • IMG_5773

Naši študenti opäť environmentálne aktívni!

Dňa 6. októbra 2021 sa 17 žiakov zapojených do projektu Zelená škola spolu s jeho koordinátorom Ing. Patayom rozhodlo ekologicky pomôcť nášmu okoliu. Podobne ako niekoľkokrát predtým, aj teraz sme sa zúčastnili ďalšieho sadenia stromčekov pod záštitou OZ Lipa v rámci projektu "Liptovské stromoradia". Ani nepriaznivé poveternostné podmienky nás neodradili, a tak sme sa všetci stretli nad cestou do Smrečian blízko vojnového cintorína Háj Nicovô, kde sme za sebou zanechali približne 20 vysadených líp. Neskôr sme sa presunuli do Svätého Kríža, kde sme vysadili vzrastlé stromy javorov popri príjazdovej ceste k artikulárnemu kostolu. Nakoniec sme, aj napriek náročnosti a zlému počasiu, všetko hravo a úspešne zvládli a odišli zase s pocitom, že aj vďaka nám, bude životné prostredie živšie a krajšie.

   Nella Bieliková, kvinta

 • 16
 • 19
 • 21
 • 9

(Viac fotografií zo sadenia si môžete pozrieť po kliknutí na "Čítať ďalej".)

Čítať ďalej: Naši študenti opäť environmentálne aktívni!

Sadenie v Jasnej - 11. 6. 2021

Posledné sadenie, na ktorom sme sa túto sezónu podieľali, bolo v Jasnej. Na akcii organizovanej OZ LiPa - Liptovskí aktivisti na Bjornsornovej chate študenti Gymnázia spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vysadili niekoľko desiatok veľkých stromov.

 Ing. T. Patay, koordinátor programu Zelená škola na GMMH LM 

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Sadenie v Okoličnom - 12. 5. 2021

V stredu 12. 5. 2021 OZ Lipa - Liptovskí aktivisti a OZ Tatry znova organizovali výsadbu stromov v rámci projektu Liptovské stromoradia. Tento krát išlo o sadenie popri cyklochodníku v Okoličnom na sútoku Smrečianky a Váhu.

Na výzvu koordinátora programu Zelená škola na GMMH Ing. T. Pataya sa prihlásilo približne 40 dobrovoľníkov z radov žiakov školy. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pomohli zasadiť 70 vzrastlých javorov, ktoré skrášlia túto časť mesta a budú poskytovať tieň všetkým používateľom cyklochodníka.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H

Čistenie brehov Liptovskej Mary - 16. 4. 2021

V súlade s dlhoročnou tradíciou čistenia brehov Liptovskej Mary žiakmi našej školy sme sa aj tohto roku pridali k výzve OOCR Liptov a zapojili sa do 7. ročníka "Envirodňa na Liptove". Na výzvu koordinátora programu Zelená škola na GMMH Ing. T. Pataya sa prihlásilo 64 žiakov a pani profesorka Hazuchová. V piatok 16. 4. 2021 sme dôkladne vyčistili celý pridelený úsek brehu Liptovskej Mary v Palúdzke - od ústia Váhu až po triedičku štrku. Minimálne 10 ďalších žiakov našej školy zbieralo v tento deň odpad na iných úsekoch okolo Liptovskej Mary.

Veríme, že sme svojou troškou prispeli k tomu, aby bol náš Liptov krajší a čistejší a dúfame, že vyčistený úsek zostane vyčistený čo najdlhšie.

 • m
 • o
 • r
 • s2
 • w
 • z

Viac fotografií zobrazíte kliknutím na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Čistenie brehov Liptovskej Mary - 16. 4. 2021

Podkategórie

Additional information