×

Výstrahy

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/2010-11/Vtacie_Budky_december_2010/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/2010-11/StarameSaOZelen-Jesen 2010/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/ciele/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/kodex/thumbs
Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nemôžem vytvoriť priečinok.Path: [ROOT]/images/ZelenaSkola/Onko/thumbs

Čistenie brehov Liptovskej Mary - 26. apríla 2019

26. apríla 2019 sa 25 študentov – dobrovoľníkov zúčastnilo piateho ročníka environmentálneho dňa na Liptove. Alebo po našom – čistenia brehov Liptovskej Mary. Zber odpadu prebiehal na viacerých miestach. Naša skupina pracovala neďaleko marského kostolíka, kde bolo neúrekom rôzneho odpadu po nezodpovedných a lenivých turistoch. Človek by neveril, čoho všetkého sa zbavujú ľudia pri odchode domov po pekne strávenom slnečnom dni pri vode. Verím, že takých nezodpovedných ľudí bude čím ďalej menej a budú si vážiť od odpadkov vyčistenú prírodu, v ktorej strávia svoj voľný čas. Práca zomkla všetkých, o čom svedčí 35 vriec nazbieraného odpadu. Po skončení práce bol pre všetkých pripravený guláš v kolibe Gréta.
Ďakujem všetkým zúčastneným študentom, ktorí zastupujú projekt Škola, ktorá mení svet.

I. A: Húleková Viktória
I. B: Vrbenská Soňa, Janotka Martin, Štepitová Laura
Kvinta: Knapcová Beáta, Leila Bieliková, Cyntia Janťáková, Grajková Sara, Wágnerová Dagmar, Prokopová Lucia, Maričová Beáta, Marcinčinová Marika, Španková Andrea
II. A: Kováčiková Sarah, Siváková Michaela, Buzáková Sofia, Valaštiaková Sára, Griešová Slávka, Urbanová Barbora, Kluchťáková Aneta, Barancová Bibiana
II. B: Rypáková Terézia
Septima : Androvičová Daniela, Smerčiak Samuel
III. B: Klepáč Peter

 • 20190426_112450
 • 58606446_1974423562680376_3264509710027456512_o
 • Z
 • xy

 

 

 

Environolympiáda 2018

Miera znečistenia na našej planéte sa deň čo deň zväčšuje. My, ľudia, sme tí, ktorí sú za to zodpovední. A práve preto sme to my, kto musí tento globálny problém riešiť. Aby sme zodpovedného ekologického ducha budovali už v našich najmenších, rozhodli sme sa v spolupráci s MŠ Palúčanská zorganizovať 8. ročník Environmentálnej olympiády pre materské školy z územia mesta Liptovský Mikuláš.

Vo štvrtok 19. 4. 2018 študenti Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši spolu s pani profesorkou Mgr. Miriam Habánkovou zavítali do MŠ Palúčanská a s miestnymi pani učiteľkami pripravili rôzne zábavné súťažné aktivity s ekologickou tematikou pre škôlkarov z celého mesta. Deti čistili jazierko vodnej víly od plastového odpadu, pomáhali veveričkám vyčistiť les, vytvárali rôzne výrobky z plastového odpadu a mnoho iného. Najmä sa však snažili dolapiť „Špinďúru“, ktorá symbolizovala zvyk ľudí ničiť prírodu. Na konci ju naučili, že o prírodu sa treba starať a že ju nesmieme špiniť. Samotné deti si odniesli najdôležitejšie posolstvo Environmentálnej olympiády – prírodu si treba vážiť a nesmieme ju znečisťovať.

Deťom sa aj tento rok táto malá súťaž s veľkým posolstvom páčila. Dúfame, že každý ročník Environmentálnej olympiády naučí deti, ale aj ich rodičov, súrodencov a ich rodinu, priateľov a známych úcte k prírode. Pretože príroda je len jedna a treba si ju vážiť a starať sa o ňu.

Dominik Palkovič, kvinta

 • IMG_3194
 • IMG_3204
 • IMG_3208
 • IMG_3221
 • IMG_3250
 • IMG_3285

 

Jarné práce na ekoploche

S príchodom krajšieho a teplejšieho počasia sa aj naši študenti pustili do „jarného upratovania“. V rámci projektu Zelená a Modrá škola, začali s úpravou školského dvora, pod starostlivým dohľadom profesoriek biológie. V nasledujúcich dňoch sa budú žiaci opätovne venovať čisteniu jazierka a skrášľovaniu ekoplochy, ale aj priestoru pri školskom parkovisku. Čaká nás výsadba stromčekov, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu.

Zuzana Palanová, 3.A

 • IMG_4055
 • IMG_4062
 • IMG_4066
 • IMG_4072
 • IMG_4091
 • IMG_4109
 • IMG_4111
 • IMG_4125
 • IMG_4131
 • IMG_4144

Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

Dňa 9. októbra 2014 sa žiaci našej školy Laura Saláková a Alica Šmigurová z II. B a Ján Šebo z III. A zúčastnili na Slávnostnej certifikácii 9. ročníka medzinárodného programu Zelená škola, ktorú organizovala kancelária programu Zelená škola – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Súčasťou podujatia boli exkurzie, workshopy, slávnostná recepcia a odovzdávanie ceny Živel za environmentálnu výchovu. V tomto certifikačnom období sa do programu zapojilo 271 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska. Diplom „Na ceste k Zelenej škole“ získalo 14 škôl. Medzi 41 škôl, ktoré získali medzinárodný certifikát „Zelená škola“ sa zaradila aj naša škola.

 • DSCI0665
 • DSCI0666
 • sken_podakovanie

 

Monitoring vodného toku Smrečianka

     Voda je prostredím, na ktoré sa viaže priamo či nepriamo existencia všetkých živých tvorov našej planéty. Človek svojou činnosťou vnáša do vodných ekosystémov znečistenie, mnohé vodné živočíchy tak strácajú prirodzené podmienky, nemôžu plniť svoje funkcie a hynú. Do akej miery sú porušené prirodzené vlastnosti vody  je možné zistiť 2 spôsobmi, jedným z nich je chemický rozbor (ukazuje, aké je chemické zloženie skúmanej vzorky vody) a druhým je biomonitoring (zisťovanie prítomnosti vodných živočíchov, ktoré sú v rôznej miere citlivé na vodné znečistenie).

     Naši prváci a kvintáni sa v rámci predmetu Biologické poznávanie prírody zúčastnili monitoringu vodného toku Smrečianka v pondelok 20. 5. 2013. Táto akcia sa stretla s veľkým záujmom zo strany študentov, ktorí sa okrem príjemného pobytu v prírode naučili získavať, spracovávať a vyhodnocovať údaje na určenie kvality vody. Zvlášť cenný bol pre nich odchyt vodných bezstavovcov – našli sme napr. larvy pošvatiek, podeniek, potočníkov, kriváky, žížavice, pijavice, ploskule  a vodné ulitníky. Naše analýzy ukázali, že Smrečianka vykazuje I. až II. triedu kvality vody, čo je veľmi čistá až čistá voda. Akciu pripravili PK biológie a PK chémie.

Separovanie na našej škole

Separovanie na našej škole

 

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu bolo a je dlhodobo školou, kde eko- zmýšľanie a celkový environmentálny duch je na veľmi vysokej úrovni. Prečo? Naši žiaci a študenti osemročného gymnázia mali doteraz okrem zamerania na cudzie jazyky aj zameranie na ekológiu. Čo to však znamená v praxi? Dokážeme naše teoretické vedomosti premietnuť do normálneho bežného života?  Vieme, ako sa máme správať k životnému prostrediu a aj sa tak k nemu správame? Na tieto a iné otázky dostanete odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

Čítať ďalej: Separovanie na našej škole

Podkategórie

Additional information