Slávnostná certifikácia Zelenej školy - 12. októbra 2023

Vo štvrtok 12. 10. 2023 sa štvorica členov Kolégia Zelenej školy spolu s pánom profesorom Patayom v skorých ranných hodinách vydala do Košíc. Cieľom našej výpravy bola účasť na ceremónii odovzdávania vlajky Zelenej školy, ktorú naše gymnázium získalo ako výsledok rokov tvrdej práce mnohých aktívnych študentov, ktorí tomuto projektu venovali nemálo svojho voľného času. Slávnostná udalosť, ktorá sa konala v košickom Congress Hotel Centrum a zúčastnili sa jej školy účastné v projekte Zelená škola z celého Slovenska, sa začala workshopmi týkajúcimi sa aktuálnych tém z oblasti životného prostredia, ako udržateľná energia, škodlivé látky v kozmetike či živočíchy v divočine na Slovensku. Následne sme sa presunuli na spoločný obed, po ktorom nasledovali rozhovory s vybranými školami z tohto projektu. Akcia sa skončila už spomínaným slávnostným odovzdávaním, na ktorom sme získali pre naši školu certifikát a vlajku Zelenej školy.

Mário Tlamka III. A

 

  • A
  • B
  • E
  • P
  • U
  • Z

 

Additional information