Priebeh osláv storočnice školy

Storočnicu vyučovania v slovenskom jazyku sme oslavovali množstvom podujatí počas celého roka:

 

Oslavy storočnice školy

Oslavy storočnice školy vyvrcholili slávnostnou akadémiou 14. februára 2019 a seminárom „100 rokov Gymnázia M.M.Hodžu“ 15. februára 2019.
Riaditeľ školy otvoril slávnostnú akadémiu slovami:

Vážení hostia.
Je mi veľkou cťou, že môžem spolu s Vami vzdať hold inštitúcii ktorej pôsobenie dnes možno objaviť v každom zákutí Liptova, na mnohých miestach Slovenka a nezriedka aj za hranicami našej vlasti.
S úctou a obdivom ďakujem všetkým kolegom, terajším i bývalým, ale aj väčšine žiakov, za to, že svojou poctivou prácou vybudovali z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu uznávanú školu.
Som hrdý, že som absolventom tejto školy a s veľkou pokorou a zodpovednosťou nesiem záväzok odkaz školy rozvíjať.
Ďakujem zriaďovateľovi, Žilinskému samosprávnemu kraju a Mestu Liptovský Mikuláš za podporu, ktorú poskytujú našej škole.
Vyslovujem nádej, že podmienky, ktoré škole spoločne vytvoríme, sa zúročia v ďalšej úspešnej storočnici.

Potom riaditeľ školy prevzal z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej Litteras memoriales – pamätný list, spolu s finančným darom, od primátora Mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča pamätnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš. Školu pozdravila listom aj ministerka školstva Martina Lubyová. Pozdravný list poslali aj priatelia z družobného gymnázia v Kroměříži. Pri príležitosti storočnice dostala škola aj Pamätnú medailu za dlhoročnú spoluprácu v oblasti enviromentálneho vzdelávania od Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Na záver akadémie bola oficiálne vydaná publikácia k storočnici školy. Riaditeľ školy ju uviedol slovami:

V ostatných rokoch sa stalo zvykom krstiť knihy. My našu pamätnicu krstiť nebudeme. Sme totiž presvedčení, že nenesie žiaden dedičný hriech. Vznikla z dobrej vôľe, čistých úmyslov, pokory a úcty k minulému, ale aj hrdosti na to, čo bolo a nádeje v budúcnosť všetkých prispievateľov a tvorcov. V jej DNA je húževnatosť, trpezlivosť a odhodlanie tu stojacich rodičov. Som prenesmierne hrdý, že sa im podarilo pripraviť publikáciu, ktorá je dôkazom toho, že to, čo učia, naozaj vedia. Že ak si učitelia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu niečo zaumienia, tak to aj spravia.

 

 • 0001
 • 0002
 • 0003
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0021
 • 0022
 • 0023
 • FB_IMG_1550756158675
 • FB_IMG_1550756184296
 • FB_IMG_1550756189304
 • FB_IMG_1550756193918
 • FB_IMG_1550756199777
 • FB_IMG_1550756205159
 • FB_IMG_1550756230341
 • FB_IMG_1550756236171
 • FB_IMG_1550756242662
 • FB_IMG_1550756248333
 • FB_IMG_1550756253058

 

Výstup na Baranec pri príležitosti storočnice nášho Gymnázia

Dňa 11. 10. 2018 sa na našej škole zorganizoval hromadný výstup na Baranec (2184 m. n. m.). Zúčastnilo sa ho 90 študentov, 9 učiteľov, 3 rodičia a 1 bývalý študent. To znamená, že na úplný vrchol nás vyšlo 103, čo je naozaj dosť.Táto akcia sa niesla v duchu 100-ročnice nášho gymnázia, ktorú budeme onedlho oslavovať a taktiež v duchu poézie. Na vrchole nám štyria žiaci predniesli básne našich bývalých významných študentov a učiteľov: Júliusa Lenka "Horám", Milana Rúfusa "Hory", Ivana Laučíka "Liptov" a Andreja Plávku "Bystrá". Taktiež každý, kto vyšiel, bol odmenený odznakom s logom našej školy, letáčikom s týmito básňami (ktorý navrhli naši spolužiaci zo septimy) a, samozrejme, nádhernými výhľadmi. Z vrcholu sme zišli do Žiarskeho sedla a následne na Žiarsku chatu. Tam sme si oddýchli, načerpali nové sily a bez úrazov a s dobrou náladou sme sa vrátili domov.

Linda Krnáčová, kvarta

 • IMG_20181011_082226
 • IMG_20181011_082323
 • IMG_20181011_090439
 • IMG_20181011_093150
 • IMG_20181011_100258
 • IMG_20181011_100306
 • IMG_20181011_100319
 • IMG_20181011_101008
 • IMG_20181011_102826
 • IMG_20181011_110231
 • IMG_20181011_110322
 • IMG_20181011_110529
 • IMG_20181011_110540
 • IMG_20181011_110637
 • IMG_20181011_110809
 • IMG_20181011_114807
 • IMG_20181011_120328
 • IMG_20181011_120333
 • IMG_20181011_120429
 • IMG_20181011_120707
 • IMG_20181011_121650
 • IMG_20181011_122229
 • IMG_20181011_122241
 • IMG_20181011_123013
 • IMG_20181011_123018
 • IMG_20181011_123226
 • IMG_20181011_124302
 • IMG_20181011_125157
 • IMG_20181011_131403
 • IMG_20181011_131747
 • IMG_20181011_132351
 • IMG_20181011_133400
 • IMG_20181011_162910 

Poďte s nami do hôr osláviť 100 rokov Gymnázia M. M. Hodžu!

Pri príležitosti 100. výročia založenia Gymnázia M. M. Hodžu organizujeme na štvrtok 11. októbra 2018 výstup na Baranec s myšlienkou spojenia lásky k horám s láskou k literatúre. Pozývame všetkých žiakov našej školy (v prípade žiakov prímy - kvarty v sprievode rodiča), učiteľov, absolventov a širokú verejnosť.
Odchod autobusom alebo vlastnou dopravou o 7:30 spred budovy nášho gymnázia.
Predpokladaný návrat okolo 17:30.

Stravu aj turistický výstroj si každý účastník výstupu zabezpečuje individuálne.

 

Spomienka pri hrobe Michala Miloslava Hodžu

Pri príležitosti narodenia Michala Miloslava Hodžu (22. 9. 1811) a v rámci osláv 100 rokov nášho gymnázia sa 21. 9. 2018 o 10.00 hod. na Vrbickom cintoríne uskutočnila pietna spomienka na tohto významného slovenského dejateľa, ktorého meno s hrdosťou nesie naše gymnázium.
Na spomienke zaznel úryvok z Matory od Michala Miloslava Hodžu v podaní Lindy Krnáčovej z kvarty. S príhovormi vystúpili riaditeľ školy Jozef Škorupa, zástupca primátora mesta Ján Bonko a predsedajúci zborový farár vrbicko-svätomikulášskeho cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Marián Bochnička. Vo svojich vystúpenia vyzdvihli prínos Michala Miloslava Hodžu pre slovenský národ, pre región Liptova a pre evanjelickú cirkev.
Pietnej spomienky sa zúčastnili žiaci z II. A, II. B a sexty, ale aj štyria žiaci zo septimy, ktorí sa v júni postarali o zveľadenie hrobu Michala Miloslava Hodžu.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 042
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

 

 

 

Vernisáž výstavy 100 rokov Gymnázia Michala Miloslava Hodžu

Dňa 12. septembra 2018 o 16.00 hod. sa v priestoroch Múzea Janka Kráľa uskutočnila vernisáž výstavy 100 rokov Gymnázia Michala Miloslava Hodžu.
Po hudobnom čísle Michala Bohuša (žiak IV. B), prednese básne Júliusa Lenka v podaní Kataríny Valovej (žiačka III. A)a úvodných slovách moderátora Dominika Palkoviča (žiak sexty) sa prihovoril návštevníkom vernisáže riaditeľ školy Jozef Škorupa, ktorý vo svojom príhovore pripomenul dôvody konania výstavy. K hosťom sa ďalej prihovoril primátor mesta Ján Blcháč.
Výstavu 100 rokov Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v priestoroch Múzea Janka Kráľa tvorí niekoľko panelov s fotografiami zo života školy počas jej existencie, ktoré sú doplnené sprievodnými textami. Niektoré fotografie zachytávajú premeny školy, zmeny v profesorskom zbore a rôzne aktivity žiakov. Sprievodné texty sú vybrané z pamätníc školy a doplnené o najnovšie spomienky, ktoré nám na našu výzvu prišli a budú slúžiť ako podklad pre pamätnicu k storočnici.
V druhej časti sa nachádza výstava portrétnej fotografie a street foto, autormi sú žiaci tohtoročného tretieho ročníka a septimy. Fotky vznikali na hodinách umenia a kultúry pod vedením pani profesorky Vlasty Šiarnikovej.
Prezentačné video vytvorili žiaci terajšej kvarty na hodinách audiovizuálnej techniky pod vedením pani profesorky Anny Ďaťkovej.
Po skončení vernisáže v záhrade múzea zaspievala prítomným Barbora Hazuchová v sprievode Mareka Masarika.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Výstup na Baranec - zmena termínu

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa ruší termín výstupu na Baranec, ktorý bol naplánovaný na utorok 25. septembra 2018.
Výstup sa uskutoční v náhradnom termíne v októbri.
Termín výstupu bude oznámený krátko pred výstupom na stránke školy a na školskom Facebooku.

Stretnutie generácií - 30. júna 2018

V sobotu 30. júna 2018 sa po rozdaní vysvedčení a rozlúčke so školským rokom ešte raz otvorili brány našej školy všetkým žiakom, učiteľom, absolventom aj bývalým učiteľom.

V rámci osláv storočnice školy sa tu stretli naozaj všetky generácie ľudí, ktorí majú čosi spoločné s Gymnáziom M. M. Hodžu. Strávili sme spolu príjemnú slnečnú sobotu pri stretnutiach, prehliadkach školy, volejbale, guláši, hrách a rozhovoroch o minulosti a súčasnosti školy. 

Fotografie z tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť kliknutím na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Stretnutie generácií - 30. júna 2018

Biomonitoring Smrečianky 7. júna 2018

Pri príležitosti 100. výročia nášho gymnázia zorganizovala predmetová komisia biológie a chémie akciu pod názvom Biomonitoring riečky Smrečianky.

Dlhoročnú aktivitu našej školy v oblasti monitorovania čistoty vody riečky Smrečianka v lokalite sídliska Podbreziny, ktorej sa každoročne zúčastňujú naši druháci a sextáni, sme ponúkli širokej verejnosti. Žiaci okolitých základných škôl si vyskúšali chemický rozbor vody a na vlastné oči videli vodné bezstavovce (napr. larvy pošvatiek, potočníkov, pijavice a pod.). Zároveň sa dozvedeli, ako poskytovať laickú prvú pomoc pri najbežnejších život ohrozujúcich situáciách.

Stanovištia si za pomoci vyučujúcich biológie a chémie pripravili naši šikovní študenti. Z reakcií zúčastnených možno usúdiť, že sa takáto forma rovesníckeho vzdelávania ukázala byť veľmi zaujímavým spôsobom, ako sa niečo nové naučiť a stráviť príjemné chvíle v prírode.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

 

Pozvanie na Biomonitoring s GMMH - 7. júna 2018

     Pri príležitosti 100. výročia Gymnázia M.M. Hodžu Vás srdečne pozývame na Biomonitoring riečky Smrečianky a ukážky prvej pomoci, ktorý je určený predovšetkým pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií (po kvartu), ale aj širokej verejnosti.

     Ide o dlhoročnú aktivitu našej školy v oblasti monitorovania čistoty vody riečky Smrečianka v lokalite sídliska Podbreziny. Môžete si aj vy so študentmi Gymnázia M. M. Hodžu vyskúšať chemický rozbor vody a na vlastné oči uvidieť vodné bezstavovce (napr. larvy pošvatiek, potočníkov, pijavice a pod.). Zároveň budete mať možnosť vidieť stanovištia s modelovými situáciami poskytovania laickej prvej pomoci a sami si ju vyskúšať.
Tak neváhaj a príď poznávať!
    Biomonitoring sa uskutoční vo štvrtok 7. 6. 2018. Stretnutie bude na parkovisku pred Billou na Podbrezinách o 9:00 hod.

Študenti Gymnázia M. M. Hodžu

P. S.: Ak Vás akcia oslovila, prosím kontaktujte nás na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Tešíme sa na Vás!

 • plagat


Pripravujeme sa na 100. výročie školy

Vo februári 2019 uplynie sto rokov od zriadenia Hodžovho štátneho reálneho gymnázia v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktorého pokračovateľom je súčasné Gymnázium Michala Miloslava Hodžu.

My, pokračovatelia v najlepších tradíciách tejto školy, sa pripravujeme na oslavy jej storočnice.

Plánované podujatia k oslavám 100. výročia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu

Prosba o podporu osláv storočnice školy poukázaním 2% z Vašich zaplatených daní

Výzva pre absolventov GMMH o príspevok do vznikajúcej pamätnice

 

Additional information