Vernisáž výstavy 100 rokov Gymnázia Michala Miloslava Hodžu

Dňa 12. septembra 2018 o 16.00 hod. sa v priestoroch Múzea Janka Kráľa uskutočnila vernisáž výstavy 100 rokov Gymnázia Michala Miloslava Hodžu.
Po hudobnom čísle Michala Bohuša (žiak IV. B), prednese básne Júliusa Lenka v podaní Kataríny Valovej (žiačka III. A)a úvodných slovách moderátora Dominika Palkoviča (žiak sexty) sa prihovoril návštevníkom vernisáže riaditeľ školy Jozef Škorupa, ktorý vo svojom príhovore pripomenul dôvody konania výstavy. K hosťom sa ďalej prihovoril primátor mesta Ján Blcháč.
Výstavu 100 rokov Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v priestoroch Múzea Janka Kráľa tvorí niekoľko panelov s fotografiami zo života školy počas jej existencie, ktoré sú doplnené sprievodnými textami. Niektoré fotografie zachytávajú premeny školy, zmeny v profesorskom zbore a rôzne aktivity žiakov. Sprievodné texty sú vybrané z pamätníc školy a doplnené o najnovšie spomienky, ktoré nám na našu výzvu prišli a budú slúžiť ako podklad pre pamätnicu k storočnici.
V druhej časti sa nachádza výstava portrétnej fotografie a street foto, autormi sú žiaci tohtoročného tretieho ročníka a septimy. Fotky vznikali na hodinách umenia a kultúry pod vedením pani profesorky Vlasty Šiarnikovej.
Prezentačné video vytvorili žiaci terajšej kvarty na hodinách audiovizuálnej techniky pod vedením pani profesorky Anny Ďaťkovej.
Po skončení vernisáže v záhrade múzea zaspievala prítomným Barbora Hazuchová v sprievode Mareka Masarika.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

Additional information