Spomienka pri hrobe Michala Miloslava Hodžu

Pri príležitosti narodenia Michala Miloslava Hodžu (22. 9. 1811) a v rámci osláv 100 rokov nášho gymnázia sa 21. 9. 2018 o 10.00 hod. na Vrbickom cintoríne uskutočnila pietna spomienka na tohto významného slovenského dejateľa, ktorého meno s hrdosťou nesie naše gymnázium.
Na spomienke zaznel úryvok z Matory od Michala Miloslava Hodžu v podaní Lindy Krnáčovej z kvarty. S príhovormi vystúpili riaditeľ školy Jozef Škorupa, zástupca primátora mesta Ján Bonko a predsedajúci zborový farár vrbicko-svätomikulášskeho cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Marián Bochnička. Vo svojich vystúpenia vyzdvihli prínos Michala Miloslava Hodžu pre slovenský národ, pre región Liptova a pre evanjelickú cirkev.
Pietnej spomienky sa zúčastnili žiaci z II. A, II. B a sexty, ale aj štyria žiaci zo septimy, ktorí sa v júni postarali o zveľadenie hrobu Michala Miloslava Hodžu.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 042
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

 

 

 

Additional information