Oslavy storočnice školy

Oslavy storočnice školy vyvrcholili slávnostnou akadémiou 14. februára 2019 a seminárom „100 rokov Gymnázia M.M.Hodžu“ 15. februára 2019.
Riaditeľ školy otvoril slávnostnú akadémiu slovami:

Vážení hostia.
Je mi veľkou cťou, že môžem spolu s Vami vzdať hold inštitúcii ktorej pôsobenie dnes možno objaviť v každom zákutí Liptova, na mnohých miestach Slovenka a nezriedka aj za hranicami našej vlasti.
S úctou a obdivom ďakujem všetkým kolegom, terajším i bývalým, ale aj väčšine žiakov, za to, že svojou poctivou prácou vybudovali z Gymnázia Michala Miloslava Hodžu uznávanú školu.
Som hrdý, že som absolventom tejto školy a s veľkou pokorou a zodpovednosťou nesiem záväzok odkaz školy rozvíjať.
Ďakujem zriaďovateľovi, Žilinskému samosprávnemu kraju a Mestu Liptovský Mikuláš za podporu, ktorú poskytujú našej škole.
Vyslovujem nádej, že podmienky, ktoré škole spoločne vytvoríme, sa zúročia v ďalšej úspešnej storočnici.

Potom riaditeľ školy prevzal z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej Litteras memoriales – pamätný list, spolu s finančným darom, od primátora Mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča pamätnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš. Školu pozdravila listom aj ministerka školstva Martina Lubyová. Pozdravný list poslali aj priatelia z družobného gymnázia v Kroměříži. Pri príležitosti storočnice dostala škola aj Pamätnú medailu za dlhoročnú spoluprácu v oblasti enviromentálneho vzdelávania od Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Na záver akadémie bola oficiálne vydaná publikácia k storočnici školy. Riaditeľ školy ju uviedol slovami:

V ostatných rokoch sa stalo zvykom krstiť knihy. My našu pamätnicu krstiť nebudeme. Sme totiž presvedčení, že nenesie žiaden dedičný hriech. Vznikla z dobrej vôľe, čistých úmyslov, pokory a úcty k minulému, ale aj hrdosti na to, čo bolo a nádeje v budúcnosť všetkých prispievateľov a tvorcov. V jej DNA je húževnatosť, trpezlivosť a odhodlanie tu stojacich rodičov. Som prenesmierne hrdý, že sa im podarilo pripraviť publikáciu, ktorá je dôkazom toho, že to, čo učia, naozaj vedia. Že ak si učitelia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu niečo zaumienia, tak to aj spravia.

 

 • 0001
 • 0002
 • 0003
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0010
 • 0011
 • 0012
 • 0013
 • 0014
 • 0015
 • 0016
 • 0021
 • 0022
 • 0023
 • FB_IMG_1550756158675
 • FB_IMG_1550756184296
 • FB_IMG_1550756189304
 • FB_IMG_1550756193918
 • FB_IMG_1550756199777
 • FB_IMG_1550756205159
 • FB_IMG_1550756230341
 • FB_IMG_1550756236171
 • FB_IMG_1550756242662
 • FB_IMG_1550756248333
 • FB_IMG_1550756253058

 

Additional information