Biomonitoring Smrečianky 7. júna 2018

Pri príležitosti 100. výročia nášho gymnázia zorganizovala predmetová komisia biológie a chémie akciu pod názvom Biomonitoring riečky Smrečianky.

Dlhoročnú aktivitu našej školy v oblasti monitorovania čistoty vody riečky Smrečianka v lokalite sídliska Podbreziny, ktorej sa každoročne zúčastňujú naši druháci a sextáni, sme ponúkli širokej verejnosti. Žiaci okolitých základných škôl si vyskúšali chemický rozbor vody a na vlastné oči videli vodné bezstavovce (napr. larvy pošvatiek, potočníkov, pijavice a pod.). Zároveň sa dozvedeli, ako poskytovať laickú prvú pomoc pri najbežnejších život ohrozujúcich situáciách.

Stanovištia si za pomoci vyučujúcich biológie a chémie pripravili naši šikovní študenti. Z reakcií zúčastnených možno usúdiť, že sa takáto forma rovesníckeho vzdelávania ukázala byť veľmi zaujímavým spôsobom, ako sa niečo nové naučiť a stráviť príjemné chvíle v prírode.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

 

Additional information