Environolympiáda 2018

Miera znečistenia na našej planéte sa deň čo deň zväčšuje. My, ľudia, sme tí, ktorí sú za to zodpovední. A práve preto sme to my, kto musí tento globálny problém riešiť. Aby sme zodpovedného ekologického ducha budovali už v našich najmenších, rozhodli sme sa v spolupráci s MŠ Palúčanská zorganizovať 8. ročník Environmentálnej olympiády pre materské školy z územia mesta Liptovský Mikuláš.

Vo štvrtok 19. 4. 2018 študenti Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši spolu s pani profesorkou Mgr. Miriam Habánkovou zavítali do MŠ Palúčanská a s miestnymi pani učiteľkami pripravili rôzne zábavné súťažné aktivity s ekologickou tematikou pre škôlkarov z celého mesta. Deti čistili jazierko vodnej víly od plastového odpadu, pomáhali veveričkám vyčistiť les, vytvárali rôzne výrobky z plastového odpadu a mnoho iného. Najmä sa však snažili dolapiť „Špinďúru“, ktorá symbolizovala zvyk ľudí ničiť prírodu. Na konci ju naučili, že o prírodu sa treba starať a že ju nesmieme špiniť. Samotné deti si odniesli najdôležitejšie posolstvo Environmentálnej olympiády – prírodu si treba vážiť a nesmieme ju znečisťovať.

Deťom sa aj tento rok táto malá súťaž s veľkým posolstvom páčila. Dúfame, že každý ročník Environmentálnej olympiády naučí deti, ale aj ich rodičov, súrodencov a ich rodinu, priateľov a známych úcte k prírode. Pretože príroda je len jedna a treba si ju vážiť a starať sa o ňu.

Dominik Palkovič, kvinta

  • IMG_3194
  • IMG_3204
  • IMG_3208
  • IMG_3221
  • IMG_3250
  • IMG_3285

 

Additional information