Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku školského roka 2013/14

Zakúpenie nových čipov a informovanie sa o stravovaní v školskej jedálni je možné už od 21.augusta 2013 od 9:00 – 13:00 u vedúcej školskej jedálne.

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.


Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu  bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne 8120202180/5600 do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. (Stravné na mesiac september teda uhradíte do 25. augusta.)

Výška stravného:
I. stupeň stravná jednotka 1,01€ x 21 dní = 21,21€
II. stupeň stravná jednotka 1,14€ x 21 dní = 23,94€   
III. stupeň stravná jednotka 1,24€ x 21 dní = 26,04€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe (toto číslo získate u vedúcej ŠJ) a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844.

Mgr.Kelovská Eva
vedúca školskej jedálne

Spôsob úhrady - 2013

► Aktuálne info školskej jedálne ◄

 • Elektronický systém objednávania a výdaja  obedov je realizovaný prostredníctvom elektronického čipu a ISIC kariet.
 • Nový stravník, ktorý nevlastní ISIC kartu si zakúpi elektronický čip v hodnote 6,63 €.
 • ÚHRADA ZA STRAVNÉ  PREBIEHA  BEZHOTOVOSTNÝM SPÔSOBOM.
 • NOVÝ  STRAVNÍK PRI  KÚPE  ELEKTRONICKÉHO  ČIPU MÁ  MOŽNOSŤ  PRVÚ  PLATBU ZA OBEDY  VYKONAŤ V  HOTOVOSTI.
 • Obráťte sa, prosím, na vedúcu ŠJ, ktorá Vám poskytne číslo účtu a pridelí variabilný symbol.
 • Termín splatnosti je 25-teho v mesiaci pred aktuálnym stravovacím mesiacom.
 • Prevod z účtu na účet je zvyčajne zrealizovaný do 3 pracovných dní, víkendy a sviatky sa nezapočítavajú.

 

Stravník má možnosť platbu uhrádzať :

 • trvalým príkazom / 20 dní x finančná norma / od augusta do mája
 • využívať služby e – banky podľa vlastnej potreby
 • vložiť čiastku priamo na účet ŠJ do pobočky  Dexie banky / táto služba je spoplatnená /
 • platbu prostredníctvom poštovej poukážky neakceptujeme
 • Pri všetkých typoch platby je nutné uviesť variabilný symbol stravníka !
 • Formu úhrady stravného v hotovosti je možné využiť na začiatku školského roka a v mimoriadnych prípadoch, ako je choroba, evidencia nového stravníka , apod.
 • Objednávanie obedov nie je možné pri nulovom stave na stravovacom konte stravníka. Stravník si obed objednáva sám pri objednávacom boxe.
 • Preplatky na stravovacom konte sa automaticky prenášajú na ďalší mesiac.

Pitný režim

Školská jedáleň v spolupráci s radou rodičov poskytuje pre žiakov Gymnázia M.M.Hodžu pitný režim.

Ponúkame rôzne druhy čajov v čase veľkej prestávky  9,45 – 10,00 hod. v priestoroch školskej jedálne.

Žiak konzumuje nápoj z vlastného, čistého, hygienicky nezávadného pohára. ŠJ poháre na tento účel neposkytuje.

Pitný režim je určený na doplnenie tekutín len v určenom čase, nenahrádza doporučený denný príjem tekutín.

Additional information