Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku školského roka 2014/2015

Zakúpenie nových čipov a získanie informácií o stravovaní v školskej jedálni je možné každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 s výnimkou pondelka 25. 8. 2014, kedy z dôvodu školenia v Žiline nebudem prítomná.

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu  bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne 7000482355/8180 do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. 

Stravné na mesiac september uhraďte do 25. augusta.

I. stupeň stravná jednotka 1,01€ x 21 dní = 21,21€

II. stupeň stravná jednotka 1,14€ x 21 dní = 23,94€

III. stupeň stravná jednotka 1,24€ x 21 dní = 26,04€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe (toto číslo získate u vedúcej ŠJ) a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844

Mgr. Kelovská Eva

vedúca školskej jedálne

Zmena účtu školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom školskej jedálne pri Gymnáziu M. M. Hodžu, že od 1. 5. 2014 sa zmení banka a číslo účtu na ktoré budete poukazovať finančné prostriedky na platbu stravného.
Prosím preto všetkých rodičov a dospelých stravníkov, aby si zmenili trvalé príkazy vo svojej  banke na nové číslo účtu v Štátnej pokladnici:

7000482355/8180

Za porozumenie ďakujem.
Mgr. Kelovská Eva , vedúca školskej jedálne

 

Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku školského roka 2013/14

Zakúpenie nových čipov a informovanie sa o stravovaní v školskej jedálni je možné už od 21.augusta 2013 od 9:00 – 13:00 u vedúcej školskej jedálne.

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.


Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu  bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne 8120202180/5600 do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. (Stravné na mesiac september teda uhradíte do 25. augusta.)

Výška stravného:
I. stupeň stravná jednotka 1,01€ x 21 dní = 21,21€
II. stupeň stravná jednotka 1,14€ x 21 dní = 23,94€   
III. stupeň stravná jednotka 1,24€ x 21 dní = 26,04€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe (toto číslo získate u vedúcej ŠJ) a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844.

Mgr.Kelovská Eva
vedúca školskej jedálne

Additional information