Mliečny program - 2011

Oznamujeme žiakom, že na základe rozhodnutia spoločnosti Rajo, a.s.  dňom 30.11.2011 končí prevádzka mliečneho automatu.

Podľa platnej zmluvy dodávateľ má právo zmluvu vypovedať, v prípade našej školy sa tak stane z dôvodu minimálneho odberu ponúkaných mliečnych výrobkov Brejky k pomeru na počet žiakov školy.

V prípade, že k uvedenému dátumu bude váš kredit na Brejky karte nevyčerpaný, spoločnosť Rajo, a.s. vysporiada preplatky jednotlivcom bankovým prevodom.

Školská jedáleň bude hľadať inú alternatívu, ktorá by uspokojila žiakov, ktorí preferujú pitie čerstvého mlieka.

Nezneužívajte službu objednávania obedov cez internet

Prosím všetkých stravníkov, ktorí využívajú službu objednávania obedov cez internet, aby túto službu nezneužívali počas bežných dní.

Objednávanie cez internet slúži v prvom rade vtedy, keď sa stravník z dôvodu neprítomnosti v škole, alebo v práci ( choroba, exkurzia, výlet a pod.) nedostane k objednávaciemu boxu v školskej jedálni.

Bohužiaľ máme veľké percento takých stravníkov, ktorí sú v škole, alebo v práci a aj tak si z neznámeho dôvodu neobjednajú stravu pri BOX-e.

Je náročné pracovať so surovinami na nasledujúci deň, keď máme pohyb pri normovaní aj 20-30 stravníkov.

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školskej jedálne.

Alergény v potravinách

Alergia na potraviny

  • je to odpoveď imunitného systému človeka spravidla na bielkovinu, ktorá sa v potravine nachádza
  • Alergickú reakciu môže vyvolať až 170 potravín

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 200/13/ES a z Výnosu Ministerstva poľnohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín.

Jedlá a potraviny ktoré obsahujú alergény musia byť označené takým spôsobom, aby boli spotrebitelia na tieto látky upozornení. táto povinnosť sa týka aj školských jedální.

Na jedálnom lístku našej školskej jedálne sú označené písmenom “A” s pridaním čísla alergénu podľa určeného zoznamu:

1. Obilniny obsahujúci lepok / pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody /

2. Kôrovce a výrobky z nich

3. Vajcia a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Arašidy a výrobky z nich

6. Sójové zrná a výrobky z nich

7. Mlieko a výrobky z neho

8. Orechy a výrobky z nich / mandle, lieskovce, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy /

9. Zeler a výrobky z neho

10. Horčica a výrobky z nej

11. Sezamové semená a výrobky z nich

12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l

13. Vlčí bôb a výrobky z neho

14. Mäkkýše a výrobky z nich

Ďalšie články...

  1. Zásady zostavovania JL

Additional information