Spôsob úhrady - 2013

► Aktuálne info školskej jedálne ◄

 • Elektronický systém objednávania a výdaja  obedov je realizovaný prostredníctvom elektronického čipu a ISIC kariet.
 • Nový stravník, ktorý nevlastní ISIC kartu si zakúpi elektronický čip v hodnote 6,63 €.
 • ÚHRADA ZA STRAVNÉ  PREBIEHA  BEZHOTOVOSTNÝM SPÔSOBOM.
 • NOVÝ  STRAVNÍK PRI  KÚPE  ELEKTRONICKÉHO  ČIPU MÁ  MOŽNOSŤ  PRVÚ  PLATBU ZA OBEDY  VYKONAŤ V  HOTOVOSTI.
 • Obráťte sa, prosím, na vedúcu ŠJ, ktorá Vám poskytne číslo účtu a pridelí variabilný symbol.
 • Termín splatnosti je 25-teho v mesiaci pred aktuálnym stravovacím mesiacom.
 • Prevod z účtu na účet je zvyčajne zrealizovaný do 3 pracovných dní, víkendy a sviatky sa nezapočítavajú.

 

Stravník má možnosť platbu uhrádzať :

 • trvalým príkazom / 20 dní x finančná norma / od augusta do mája
 • využívať služby e – banky podľa vlastnej potreby
 • vložiť čiastku priamo na účet ŠJ do pobočky  Dexie banky / táto služba je spoplatnená /
 • platbu prostredníctvom poštovej poukážky neakceptujeme
 • Pri všetkých typoch platby je nutné uviesť variabilný symbol stravníka !
 • Formu úhrady stravného v hotovosti je možné využiť na začiatku školského roka a v mimoriadnych prípadoch, ako je choroba, evidencia nového stravníka , apod.
 • Objednávanie obedov nie je možné pri nulovom stave na stravovacom konte stravníka. Stravník si obed objednáva sám pri objednávacom boxe.
 • Preplatky na stravovacom konte sa automaticky prenášajú na ďalší mesiac.

Pitný režim

Školská jedáleň v spolupráci s radou rodičov poskytuje pre žiakov Gymnázia M.M.Hodžu pitný režim.

Ponúkame rôzne druhy čajov v čase veľkej prestávky  9,45 – 10,00 hod. v priestoroch školskej jedálne.

Žiak konzumuje nápoj z vlastného, čistého, hygienicky nezávadného pohára. ŠJ poháre na tento účel neposkytuje.

Pitný režim je určený na doplnenie tekutín len v určenom čase, nenahrádza doporučený denný príjem tekutín.

Mliečny program - 2011

Oznamujeme žiakom, že na základe rozhodnutia spoločnosti Rajo, a.s.  dňom 30.11.2011 končí prevádzka mliečneho automatu.

Podľa platnej zmluvy dodávateľ má právo zmluvu vypovedať, v prípade našej školy sa tak stane z dôvodu minimálneho odberu ponúkaných mliečnych výrobkov Brejky k pomeru na počet žiakov školy.

V prípade, že k uvedenému dátumu bude váš kredit na Brejky karte nevyčerpaný, spoločnosť Rajo, a.s. vysporiada preplatky jednotlivcom bankovým prevodom.

Školská jedáleň bude hľadať inú alternatívu, ktorá by uspokojila žiakov, ktorí preferujú pitie čerstvého mlieka.

Additional information