Ceny a platby

Zmena účtu školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom školskej jedálne pri Gymnáziu M. M. Hodžu, že od 1. 5. 2014 sa zmení banka a číslo účtu na ktoré budete poukazovať finančné prostriedky na platbu stravného.
Prosím preto všetkých rodičov a dospelých stravníkov, aby si zmenili trvalé príkazy vo svojej  banke na nové číslo účtu v Štátnej pokladnici:

7000482355/8180

Za porozumenie ďakujem.
Mgr. Kelovská Eva , vedúca školskej jedálne

 

Additional information