Ceny a platby

Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku školského roka 2014/2015

Zakúpenie nových čipov a získanie informácií o stravovaní v školskej jedálni je možné každý pracovný deň od 9:00 do 13:00 s výnimkou pondelka 25. 8. 2014, kedy z dôvodu školenia v Žiline nebudem prítomná.

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu  bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne 7000482355/8180 do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. 

Stravné na mesiac september uhraďte do 25. augusta.

I. stupeň stravná jednotka 1,01€ x 21 dní = 21,21€

II. stupeň stravná jednotka 1,14€ x 21 dní = 23,94€

III. stupeň stravná jednotka 1,24€ x 21 dní = 26,04€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe (toto číslo získate u vedúcej ŠJ) a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844

Mgr. Kelovská Eva

vedúca školskej jedálne

Additional information