Školský rok 2016/17

Študenti zvíťazili v Stredoškolskom brannom súboji - 7. apríla 2017

Dňa 7. apríla 2017 sa skupina žiakov tretieho ročníka zúčastnila súťaže „Stredoškolský branný súboj“, ktorú zorganizovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Súťaž okrem fyzickej zdatnosti súťažiacich preverila aj ich vytrvalosť, topografické znalosti, strelecké schopnosti, vedomosti z oblasti histórie armády SR a schopnosť podať základnú zdravotnú pomoc zranenému či zorientovať sa v zadymenom priestore. Organizátori pripravili súťaž do najmenších detailov, dokonca aj upršané a studené počasie evokovalo zážitok ozajstného vojenského výcviku.
V konkurencii škôl Žilinského kraja sa našim chlapcom darilo. Premožiteľa nenašli na zdravotníckom ani topografickom stanovišti. Výborný výsledok si odniesli aj zo súčtu disciplín, ktoré boli zamerané na ich fyzickú zdatnosť a vytrvalosť. Nedali sa zahanbiť ani pri streľbe z krátkej i dlhej zbrane a ani pri vedomostnom teste.
Chlapci si zo súťaže odniesli celkovo prvé miesto, k čomu im gratulujeme. Popri rôznych spomienkových predmetoch získali aj hlavnú cenu súťaže – možnosť zúčastniť sa začiatkom júla na skutočnom vojenskom výcviku v armádnom zariadení Lešť. Získať hmotnú cenu je síce príjemné, ale získať zážitok je oveľa trvácnejšie.
Ešte raz chceme našim súťažiacim úprimne zablahoželať. Súťaže sa zúčastnili: Ján Revaj z III. B, Patrik Jambrich, Adrián Kňazovický, Michal Bartoš a Peter Hutník z III. A. Poďakovanie patrí aj ich povzbudzujúcim spolužiakom, ktorí spolu s nimi celý deň absolvovali: Adam Husák, Tomáš Slaný a Samuel Babic z III. A.

Additional information