Školský rok 2016/17

Nikola Salvová - víťazka súťaže Moja Európa 2017

Katedra politológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravila pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl súťaž v písaní esejí s názvom Moja Európa.

Súťaže sa zúčastnilo spolu 50 študentov z rôznych škôl. Naše gymnázium reprezentovali: Nikola Salvová (III.A), Ján Revaj, Tomáš Kasanický a Michal Uličný (všetci III.B). Mimoriadne úspešne si počínala Nikola Salvová, ktorá s celkovým počtom 96 bodov v tejto súťaži zvíťazila. Jej práca je publikovaná aj na webovej stránke Katolíckej univerzity.

  1. miesto: Nikola Salvová, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš, počet bodov: 96

  2. miesto: Anna Mária Kubincová, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zborojničná 3 Košice, počet bodov: 95

  3. miesto: Martin Repka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany, počet bodov: 94

Víťazka spolu so svojou vyučujúcou získala trojdňový poznávací zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorý do súťaže venoval europoslanec Miroslav Mikolášik.

Text víťaznej eseje bol publikovaný na webovej stránke univerzity.

Súťažiaci si mohli vybrať jeden z troch nasledujúcich výrokov ako východiskovú tému svojho textu:

Téma č. 1

„Súčasná Európa a zároveň každá z európskych krajín si musí v určitom zmysle inštinktívne uvedomovať vzájomnú závislosť, musí žiť a pracovať v novom ovzduší dôvery a mať vôľu maximálne prispieť do spoločenstva tým, čo je cenné, v súlade so svojim vlastným talentom. Len takto sa Európa, Západ, bude môcť ochrániť pred nepriateľskými koalíciami, ktoré ohrozujú jej civilizáciu.“ (Robert Schuman)

 Téma č. 2

„Zdá sa, akoby veľké ideály, ktoré oživovali Európu, stratili atraktívnu silu, v prospech byrokratickej technokracie jej inštitúcií. Dozrel čas zanechať predstavu Európy prestrašnej a zahľadenej do seba a stimulovať a rozvíjať Európu protagonistku, nositeľku vedy, umenia, hudby, ľudských hodnôt a tiež viery. Európu, ktorá kontempluje nebo a sleduje ideály. Európu, ktorá kontempluje nebo a ide za ideálmi. Európu, ktorá hľadí na človeka, bráni ho a stará sa oň. Európu, ktorá kráča po zemi istá a pevná, vzácny vzťažný bod pre celé ľudstvo!“ (pápež František)

 Téma č. 3

„Sťažujeme sa, že Európa spravila malé pokroky, no keď sa pozrieme na dejiny, na veľké zjednocujúce hnutia 19. storočia – Nemecko, Taliansko, Spojené štáty – zistíme, že všetky tieto krajiny sa zjednotili až po veľkých vojnách. No nám sa to podarilo dosiahnuť bez vojen, vojny sme nechali za sebou. Tým sa však vysvetľuje aj to, prečo sa tempo spomalilo: vlastenectvo je vec emócií.“ (Karel Schwarzenberg)

Nike srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

 

 

 

Additional information