Školský rok 2016/17

Triedy - koniec šk. roka 2016/17

Na konci školského roka 2016/17 sme sa na školskom dvore odfotili.

 • 01-Prima
 • 02-Sekunda
 • 03-Tercia
 • 04-Kvarta
 • 05-Kvinta
 • 06-Sexta
 • 08-1A
 • 10-2A
 • 11-2B
 • 12-3A
 • 13-3B

Additional information