Školský rok 2016/17

Stránkové dni školskej jedálne počas letných prázdnin 2017

Stránkové dni v školskej jedálni:
4. 7. - 7. 7.2017 od 9:00 do 12:00 hod.
31. 7. - 4. 8. 2017 od 7:00 do 11:00 hod.
18. 8. – 18. 8. 2017 od  7:00 do 10:00hod.
28. 8. – 31. 8. 2017 od 8:00 do 12:00 hod.

Additional information