Školský rok 2016/17

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády Z6, Z7, Z8 a Pytagoriády 2017

Dňa 4. apríla 2017 sa na Mestskom úrade v L. Mikuláši konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8, a dňa 15. marca 2017  obvodné kolo Pytagoriády , v kategóriách  P6, P7, P8.  Zúčastnili sa ich úspešní riešitelia domáceho resp. školského kola príslušných súťaží.

Spomedzi zúčastnených žiakov sa výborne darilo nasledovným žiakom našej školy:

- v MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE:

POLEČOVÁ Lucia (príma)- kat. Z6 ,

 PIOVARČIOVÁ Adriana (príma)- kat. Z6 ,

 MARTIŠOVÁ Lucia (príma)- kat. Z6 ,

 GONŠENICOVÁ Katarína (sekunda)- kat. Z7 ,

 LEPIŠOVÁ Adriana (tercia) – kat. Z8,

 KELLOVÁ Dominika (tercia) – kat. Z8,

 - v PYTAGORIÁDE :

 POLEČOVÁ Lucia (príma)- kat. P6,

 ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi  najvyššej súťaže pre dané kategórie.

 Podrobné výsledky nájdete na  stránke organizátora – CVČ LM.

 Srdečne BLAHOŽELÁME!

 Ostatným zúčastneným držíme palce na budúci rok príp. v iných matematických súťažiach.

Predmetová komisia matematiky

Additional information