Školský rok 2016/17

Prijímacie konanie 2017 - čo nás čaká

Čo nás spoločne čaká v prijímacom konaní v roku 2017:

  • V utorok 21. februára 2017 sme Vás privítali na Dni otvorených dverí, kde ste si mohli pozrieť našu školu, čo v nej robíme a pýtať sa aj na prijímacie skúšky a štúdium na našej škole.
  • V stredu 5. apríla 2017 bolo celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.
  • Najneskôr do 10. apríla 2017 zákonní zástupcovia žiakov podali prihlášky na strednú školu riaditeľom ZŠ. Základné školy následne odoslali prihlášky stredným školám.
  • Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 58 žiakov) sa pre školský rok 2017/2018 prihlásilo 95 žiakov.
  • Jedenástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatným 84 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 11. mája 2017.
  • Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 26 žiakov) sa prihlásilo 50 žiakov. Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 9. a 11. mája 2017.
  • Utorok 9. mája 2017 - 1. termín prijímacích skúšok (štvorročné aj osemročné gymnáziá).
  • Štvrtok 11. mája 2017 - 2. termín prijímacích skúšok (štvorročné aj osemročné gymnáziá). Popoludní budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok.

V školskom roku 2017/18 plánujeme otvoriť dve triedy spolu s 58 žiakmi v štvorročnom gymnáziu a jednu triedu s 26 žiakmi v osemročnom gymnáziu.

Pri prijímaní do štvorročného štúdia budeme zohľadňovať výsledky štúdia na ZŠ, Testovanie 9, výsledky olympiád a súťaží a výsledky prijímacích skúšok z MAT a SJL.
 
Pri prijímaní do osemročného štúdia budú všetci uchádzači (piataci ZŠ) absolvovať prijímacie skúšky zo SJL a MAT.

Stručný letáčik so základnými informáciami o štúdiu na Gymnáziu M. M. Hodžu.

Prezentácia o štúdiu na Gymnáziu M. M. Hodžu.

Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018.

Additional information