Školský rok 2016/17

Deň otvorených dverí 21. februára 2017

Príďte medzi nás v utorok 21. februára 2017 od 9:00 do 12:00 na Deň otvorených dverí!
Čo uvidíte:

  • ako pracuje u nás žiacka školská rada,
  • kam chodíme na exkurzie,
  • prezentácie študentov zo zaujímavých podujatí,
  • zaujímavé fyzikálne, biologické a chemické experimenty,
  • ukážky netradičných foriem učenia,
  • odborné učebne,
  • oddychové zóny vytvorené rukami našich žiakov.

Tešíme sa na vás!

                      Vaši spolužiaci zo ŽŠR

Program Dňa otvorených dverí.


Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://web.gymlm.sk/images/Web/foto16-17/DOD2016_pozvanka

Additional information