Olympiáda v anglickom jazyku - 27. 11. 2013

Dňa 27. 11. 2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre všetky ročníky 8-ročného a 4-ročného gymnázia.V piatich kategóriách súťažilo celkom 45 žiakov, z ktorých sa na prvých troch miestach umiestnili:

Kategória 1A (prima,sekunda)               Kategória 1B (tercia, kvarta)

1.miesto – Samuel Smerčiak se                   1.miesto – Lenka Harichová kt

2.miesto – Klaudia Kompišová se                 2.miesto – Natália Pašková te

3.miesto – Martin Čajka pr                          3. miesto – Michaela Kubíková kt

Kategória 2A ( 1.roč.,2.roč.,sexta )      Kategória 2B ( 3.roč.,4.roč.,oktáva)

1.miesto – Martin Kaľavský st                    1.miesto – Alexander Rossa ok

2.miesto – Miloš Prokop st                        2.miesto – Martin Jakubec 3.D

3.miesto – Ján Šebo 2.A                          3.miesto – Lea Urbanovská ok

Kategória 2C

1.miesto - Martina Laštíková 4.C

Všetkým srdečne blahoželáme a a prajeme veľa študijných úspechov v angličtine. Víťazi postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2014.

PK ANJ

 

Additional information