Súťaž EXPERT

 Dňa 4. decembra 2013 počas 2. a 3. vyučovacej hodine na našej škole prebehla vedomostná súťaž EXPERT, ktorej sa zúčastnili 14 žiaci našej školy v štyroch rôznych kategóriách:

 1.    kategória EXPERT 6, 7 – siedmi žiaci prímy a sekundy

 2.    kategória EXPERT 8, 9 – dvaja žiaci kvarty

 3.    kategória EXPERT G12 – piati žiaci prvého a druhého ročníka

 4.    kategória EXPERT G34 – jeden žiak tretieho ročníka

 EXPERT je vedomostná súťaž, v ktorej si naši žiaci overili svoje vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí a predmetov (spomeňme aspoň témy ako: Svetobežník; Mozgolamy; Góly, body, sekundy; Svet okolo nás, Do you speak English?...)

 Súťaž prebehla vo video-učebni v podkroví.

 

Additional information