Naši študenti v Paríži a v Londýne - 2012

V dňoch 25. 5. – 1. 6. 2012 sa v spolupráci s cestovnou kanceláriou Čekan uskutočnil poznávací zájazd pre študentov  nášho gymnázia: Paríž – Londýn – Europa Park,  ktorého sa zúčastnilo 34 žiakov z 1., 2., 3. ročníka a sexty.

Žiaci spoznali pamätihodnosti takých významných miest ako je Paríž a Londýn a na záver relaxovali v atraktívnom zábavnom parku v nemeckom meste Rust.

V bežných komunikatívnych situáciách mali možnosť prakticky využiť nadobudnuté zručnosti v cudzích jazykoch. Pozitívne možno hodnotiť nielen program a celkovú organizáciu zájazdu, ale aj disciplinovanosť, dochvíľnosť a ústretovosť žiakov, ktorí svojím správaním prispeli k šíreniu dobrého mena školy.

Additional information