Ekologická exkurzia - september 2011

V piatok, dňa 30. 9. 2011 sa trieda septima s p.p. Nebusovou zúčastnila ekologickej exkurzie v Prosieckej a Kvačianskej doline. Odborný výklad o prírodnom bohatstve týchto dvoch neobyčajných dolín, ktoré sa kľukatia na úpätí Chočských vrchov, nám podala RNDr. Alena Benová, ktorá pracuje v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva LM.

Na exkurzii sme si obohatili naše vedomosti o množstvo nových názvov rastlín a živočíchov, prežili sme krásny slnečný deň v prírode, odniesli sme si veľa pekných zážitkov a v neposlednom rade sme sa dozvedeli aj zaujímavé skutočnosti o obci Prosiek a jej okolí. Poznatky, či už z rastlinstva, živočíšstva alebo prírodných podmienok, sme si neskôr zopakovali v našich prezentáciách. Ponúkame vám pár fotografií, aby ste aj vy mohli zažiť túto krásnu jesennú atmosféru v Prosieckej a Kvačianskej doline. Na záver by sme sa chceli v mene celej triedy poďakovať p.p.Nebusovej za uskutočnenie ekoexkurzie.

Additional information