Zážitkové formy vzdelávania

Správa z dobrodružnej expedície DofE

V nedeľu 20. júna 2021 v ranných hodinách náš sedemčlenný tím zložený z účastníkov bronzovej úrovne programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu z miestneho centra na Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši vyrazil na kvalifikačnú dobrodružnú expedíciu. Po dlhých hodinách zvažovania kladných a záporných stránok sme sa rozhodli pre absolvovanie expedície na Považí, konkrétne na Súľovských skalách.
Naším navigátorom v neznámom teréne bol Elia, s ktorým úzko spolupracoval logistik Aďo. Na zdravie svojich tímových kolegov, ale aj na to svoje, dohliadal medik Martin. Vybavenie tímu mali na starosť materialistka Domča a provianťáčka Ninka. Našu expedíciu zvečnila dokumentaristka Alicia a svojimi poznámkami obohacoval expedíciu informátor Matúš, ktorý taktiež dohliadal na plnenie jej účelu. Ten spočíval vo vytvorení netradičnej, umelecky zameranej dokumentácie expedície vo forme denníka, avšak s rôznymi prvkami, či už obrazovými, poetickými, ale aj poznávacími.
Naše putovanie sme začali v Považskej Teplej, prešli sme malebnou Manínskou tiesňavou cez obce Záskalie, Kostolec, Vrchteplá do Súľova, kde sme si v kempe rozložili stany. Na druhý deň sme pokračovali v našej ceste cez Roháčske sedlo na Lietavský hrad a nakoniec si s obrovským pocitom zadosťučinenia sedem liptovských turistov s veľkými ruksakmi ľahlo pred železničnú stanicu v Lietavskej Lúčke a čakalo na vlak do Liptovského Mikuláša.
 
Účastníci kvalifikačnej dobrodružnej expedície: Alicia Esteves, Nina Miertušová, Dominika Kellová, Adrián Laco, Matúš Grieš, Martin Janotka, Elia Fiamin
Vedúce programu DofE: Marianna Rusnáková, Andrea Kubínová

  • IMG_6708
  • IMG_6716
  • IMG_6731
  • IMG_6742
  • IMG_6781
  • IMG_6839
  • IMG_6870
  • IMG_6874
  • IMG_6881
  • IMG_6902
  • IMG_6915
  • IMG_6932
  • IMG_7121
  • IMG_7170
  • IMG_7189
  • IMG_7192
  • IMG_7200

Additional information