Aktivita 2.1 - tvorba tímov

Po vyhodnotení sociometrie v triedach sme vytypovali najvplyvnejších a najobľúbenejších žiakov ktorých osobnostné danosti dávajú predpoklady, že by mohli prispieť k naplneniu cieľov projektu. Po diskusii s nimi vznikli pracovné tímy.

pokus1

Additional information