Škola pre prax .. Aktivita 1

Učitelia zapojení do projektu Škola pre prax - prax pre školu ukončili prvú aktivitu, vzdelávanie zamerané na budovanie tímov a tímovú prácu.

 

Additional information