Rada školy

Ustanovenie Rady školy pri Gymnáziu M. M. Hodžu

Vzhľadom na skutočnosť, že 23. mája skončí funkčné obdobie Rady školy pri  Gymnáziu M. M. Hodžu, riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom v súlade s §25 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. a §1 ods. 2 vyhlášky 291/2004 Z.z.  zabezpečuje voľby členov rady školy a zvolanie ustanovujúceho zasadnutia do 17.5.2012.

Additional information