Čistenie Smrečianky - 17. 10. 2008

Čistenie povodia rieky Smrečianky, ktoré sa uskutočnilo 17. 10. 2008.

 Propagačné plagáty

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Plagaty

 Úsek Podbreziny - Vitálišovce

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Podbreziny-Vitalisovce-Kucmik

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Podbreziny-Vitalisovce-Lubelcova

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Podbreziny-Vitalisovce-Sajgalik

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Podbreziny-Vitalisovce-Sochor

 Smrečany

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Smrecany-Kalinay

 Žiar

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Ziar-Dzuroskova

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Ziar-MacalovaAMudronova

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081017-CistenieSmrecianky-Mnohi/Ziar-Serdelova

Additional information