Školský rok 2016/17

Zobrazené položky 
Názov Autor Návštevy
Stránkové hodiny Gymnázia počas letných prázdnin 2017 Napísal: Administrator 1108
Ukončenie školského roka 2016-17 Napísal: Administrator 1748
Triedy - koniec šk. roka 2016/17 Napísal: Administrator 2418
Stránkové dni školskej jedálne počas letných prázdnin 2017 Napísal: Administrator 1314
Ukončenie objednávania obedov - koniec šk. roka 2016/17 Napísal: Administrator 1315
Župná kalokagatia 2017 Napísal: Administrator 1654
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 26. mája 2017 Napísal: Administrator 1503
Environolympiáda 2017 Napísal: Administrator 1397
Slávik Slovenska 2017 - okresné kolo 1594
Naše družstvá úspešné v súťažiach prvej pomoci Napísal: Anna Ďaťková 1847

Additional information