Na škole pôsobilo množstvo významných osobností. ako napríklad Ľudevít Šenšel, Jaroslav Žák, Ján Volko Starohorský, Július Lenko, Ivan Laučík, ...

Radi by sme v tejto kategórii venovali priestor nielen faktografii ale i spomienkam žiakov na ich profesorov .

Pozrite čo spracovali o profesorských zboroch žiaci v projekte Krajina za školou.

Manželia Pavel Knot a Milica Knotová

Pavel Knot

Rodák z Moravy (Spitihnev). Na škole učil matematiku od 1976 do 2003 ( od 1978 do 1990 zástupca riaditeľa).

Medzinárodný rozhodca lyžovania. 

Milica Knotová (rod Medveďová) rodáčka z Vrbice. Na škole učila slovenský jazyk a nemecký jazyk

Rozhodkyňa lyžovania

Karol Špánik

Učiteľ slovenského jazyka a telocviku.

Prispievateľ Krás Slovenska, dobrovoľný člen Horskej služby, tréner lyžovania, fotograf liptovskej krajiny.

O K. Špánikovi na webe

FOTO Liptov

Fedor Klimáček

 

Fedor Klimáček (riaditeľom školy v rokoch 1948-1952) - vystriedal na mieste riaditeľa chorľavého Ľ. Neckára. Fedor Klimáček je známy akademický maliar a bol prvým riaditeľom, ktorý na gymnáziu aj maturoval (v roku 1931, bol spolužiakom syna vtedajšieho riaditeľa Šindelářa). Bol učiteľom kreslenia.

O F.Klimáčkovi na webe

Wikipedia

Binderovci

Oldřich Nuska

Posledný z českých profesorov na mikulášskom gymnáziu. Významný turista, prispievateľ Krás Slovenska, jeden z hlavných iniciátorov výstavby Žiarskej chaty.

Eugen Gindl o ňom napísal: " Je paradoxné, že pán profesor Nuska, hoci Čech, nám ako prvý vysvetlil, že politika takzvaného čechoslovakizmu, ktorá sa uplatňovala nielen za prvej republiky, ale aj po februári, nemá perspektívu a požiadavka vybalansovanej federácie (a v budúcnosti aj slovenskej samostatnosti) je legitímna. Takýto postoj, zvlášť od profesora dejepisu v dobe, keď sedeli v base slovenskí buržoázni nacionalisti, bol mimoriadne odvážny."

 

Additional information