Prijímacie konanie 2019

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 56 žiakov) sa pre školský rok 2019/2020 prihlásilo 120 žiakov.

Osemnástim z nich, ktorí v Testovaní deviatakov dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% a tým splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok, sme odoslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

Ostatným 102 žiakom sme zaslali poštou pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. a 16. mája 2019.


Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 17 žiakov) sa prihlásilo 78 žiakov.

Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia 13. mája 2019.

 

Prijímanie na štúdium od septembra 2019

Od septembra 2019 môže škola otvoriť jednu triedu osemročného štúdia so 17 žiakmi a dve triedy štúdia, každú s 28 žiakmi.

Všetci žiaci musia absolvovať prijímacie skúšky a to 13. mája 2019 ( 1. termín) alebo 16. mája 2019 ( 2.termín). Stretnutie uchádzačov bude o 8.00 na školskom dvore.

Prijímanie bude na základe kritérií, ktoré vydal riaditeľ školy.

Pre ilustráciu uvádzame vzory úloh na prijímacích skúškach z minulých rokov. Odporúčame, aby si ich uchádzači vyriešili v podobnom režime ako bude na na prijímacích skúškach a tak si odskúšali hlavne využitie času (60 minút na predmet) a schopnosť uplatniť stratégiu "najprv to, čo viem...".

Osemročné štúdium:  SJL, MAT

Štvorročné štúdium: SJL, MAT

Additional information