Výsledky prijímacích skúšok do osemročného štúdia 2020

Výsledky prijímacích skúšok do osemročného štúdia, ktoré sa konali 15. júna 2020 podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

 

Záujem o štúdium potvrdzuje zákonný zástupca žiaka záväzným oznámením o nastúpení na štúdium na strednej škole. Tento krok môže zákonný zástupca žiaka urobiť v piatok  19. 6. 2020 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy, prípadne si dohodne iný termín na tel. č. 044/55 183 11. Konzultácie k prijímacím skúškam poskytne zástupkyňa riaditeľa školy Vlasta Serdelová rovnako v piatok, 19. júna 2020, medzi 13.00 a 15.00. Ak by Vám nevyhovoval tento termín, je možné si dohodnúť termín aj individuálne (044 55 183 36 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

 

Informácie uchádzačom o 4-ročné štúdium z 22.mája 2020

Vážení rodičia, vážení žiaci.

zverejnili sme poradovník uchádzačov. Medzi prvými 58 uchádzačmi sú takí, ktorí chcú študovať na inej škole, preto sa bude "čiara" posúvať. Dnes máme záväzne potvrdený nástup na štúdium od 25 uchádzačov. Prijať môžme 58. Do 28.mája 2020 sa poradie upravuje a preto treba čakať.  29. mája 2020 vydám rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta uchádzačom, ktorí budú v tom čase "pod čiarou". Keď dostanete toto rozhodnutie, budete môcť podať odvolanie. Dovtedy to nemá zmysel, lebo sa ešte nemáte proti čomu odvolať.

S úctou

Jozef Škorupa

 

Informačný list uchádzačom o štvorročné štúdium od septembra 2020

Vážení rodičia, uchádzači o prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia od 1. septembra 2020

Prijímacie konanie v tomto roku je úplne iné ako v predošlom období. Sú tu skutočnosti, ktoré nie sú všeobecne známe, alebo sa rôzne interpretujú. Dokumentom vydaným ministerstvom aj zainteresovaní vytýkajú nejednoznačnosť. Preto som sa rozhodol pripraviť pre Vás informačný list, ktorý je v prílohe.

 

Prijímanie na 8-ročné štúdium

Vážení rodičia,

kritériá na prijímanie na osemročné štúdium budú upravené podľa pokynov MŠVVaŠ SR.  Platí však termín odovzdania prihlášok.

Prihlášky aj na osemročné štúdium musia byť podané do 15. mája 2020. Zákonný zástupca môže prihlášku podať prostredníctvom základnej školy alebo ju podá priamo na gymnáziu.

 

Kritériá prijímania na štúdium v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,
 
zverejňujeme kritériá pre prijímacie konanie do prvých tried štvorročného i osemročného gymnaziálneho štúdia pre školský rok 2020/2021. Prosíme Vás, aby ste si v tejto súvislosti prečítali aj krátky sprievodný list riaditeľa školy. Podmienky pre prijímacie konanie na osemročné štúdium budú priebežne aktualizované podľa rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
 

Zverejnenie kritérií na prijímacie konanie

Termín zverejnenia kritérií na prijímacie konanie na stredné školy sa posunul na 7. 5. 2020.
 
     Podľa § 65 školského zákona zverejnia riaditelia kritériá na prijímacie konanie na vzdelávanie na stredných školách, ako sú napr. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Bližšie informácie k prijímacím skúškam a pohovorom zverejní ministerstvo školstva v priebehu tohto týždňa (od 28. 4. 2020).
 
                                           vedenie školy

 

Additional information