Exkurzia - Slovenský raj, 15. - 16. 10. 2008

V dňoch 15. - 16. 10. 2008 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Slovenskom raji.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://web.gymlm.sk/images/Web/Foto2008-09/081015az16-SlovenskyRaj

Additional information