YOUTUBE

Žiacka TV relácia PAUZA

Redakčná rada:

Marek Baláž, Dávid Švihra, Melannia Gocsová, Martin Janotka, Elia Fiamin  ....

PAUZA 1,   z 30.mája 2021

Z obsahu: Dobrovoľné maturity, interwiev s Andrejom Šintajom, z odovzdávania maturitných vysvedčení, ...

PAUZA  2, z 2.júla 2021

Z obsahu: Ako spolužiaci zvládali dištančné vzdelávanie, interwiwew s Lujzou Širicovou, čo sa zmenilo v škole počas školského roka, ...

Additional information