Kariérové

Test hierarchie záujmov

V rámci kariérneho poradenstva, ktoré má našim žiakom pomôcť rozhodnúť sa pri voľbe voliteľných a maturitných predmetov a následne aj profesijnej orientácie po skončení štúdia vypĺňali žiaci druhého a tretieho ročníka "Test hierarchie záujmov".

Tu si môžu študenti a rodičia prečítať krátky komentár a odporúčania, ako ďalej pracovať s výsledkami testu.

Additional information