Školský rok 2016/17

Župná kalokagatia 2017

Dňa 13.6. 2017 sa naši študenti Andrea JURGOŠOVÁ (septima), Michaela KUBÍKOVÁ (septima), Adrián KŇAZOVICKÝ (III. A), Michal MATEJKA (III. A) a Patrik JAMBRICH (III. A) zúčastnili na športovo-vedomostnej súťaži žiakov stredných škôl: „ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2017.“
Študenti plnili na stanovištiach rôzne úlohy z oblasti topografie, protipožiarnej ochrany, zdravotnej prípravy, BOZP a PIO. Odpovedali na otázky z histórie, geografie, ekonomiky, športu, dopravy, práva a anglického jazyka.
Študenti obsadili 6.miesto v regionálnom kole.
Srdečne im gratulujeme.

  • IMG_20170613_093702
  • IMG_20170613_113858

Additional information