Školský rok 2016/17

Environolympiáda 2017

18. 5. 2017 sa v MŠ Sovička Palúčanská 22, ktorá bola organizátorom, konal 7. ročník detskej Environmentálnej olympiády pre mestské MŠ. Zúčastnilo sa jej 11 škôlok. Spolu s p. p. Habánkovou pomáhalo pri príprave a realizácii tejto udalosti 19 našich študentov. V priestoroch školskej záhrady bolo 11 stanovíšť so športovou aj vedomostnou tematikou. Hlavným cieľom bolo naučiť deti zo škôlok k úcte k prírode a k „zelenému“ zmýšľaniu, ku ktorému ich viedli aktivity olympiády. Ekohry a aktivity pre MŠ sú súčasťou environmentálneho akčného plánu programu Zelená škola.

S detskou Environmentálnou olympiádou pomáhali:
sexta: Zuzana Bernáthová, Michal Kubovčík, Matúš Prokop, Nikoleta Posnarová, Romana Králiková, Paula Bubniaková, Veronika Kerekesová, Ondrej Kopilec, Viktória Dočekalová
kvarta: Silvia Bebková, Eva Forgáčová, Simona Matejková, Natália Kalinayová, Anton Paprčiak, Dominik Palkovič, Martin Popardovský
II. B: Alexandra Poliaková, Karolína Turčiaková
III. A: Dominika Kramorišová

                        Dominik Palkovič, kvarta

 • IMG_1438
 • IMG_1471
 • IMG_1492
 • IMG_1495
 • IMG_1505
 • IMG_1511
 • IMG_1512
 • IMG_1515
 • IMG_1519
 • IMG_1521
 • IMG_1528
 • IMG_1529
 • IMG_1531
 • IMG_1532
 • IMG_1533
 • IMG_1536
 • IMG_1538
 • IMG_1543
 • IMG_1545
 • IMG_1549
 • IMG_1550
 • IMG_1552

Additional information