Školský rok 2016/17

Naše družstvá úspešné v súťažiach prvej pomoci

Výhru v regionálnom kole súťaže družstiev mladých zdravotníkov si 2. 5. 2017 suverénne vybojovali: Dominik Palkovič (kvarta), Silvia Bebková (kvarta), Simona Matejková (kvarta), Stanislava Kramorišová (kvarta), Sara Grajková (tercia) a Adriana Lepišová (tercia).V okolí Námestia Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši boli rozmiestnené stanoviská s reálne vyzerajúcimi poraneniami. Samozrejme, usporiadatelia preverili naše zručnosti aj v kardiopulmonálnej resuscitácii a teoretických poznatkoch. So všetkými súťažnými úlohami si náš tím vďaka pravidelnej a dôslednej príprave a skúsenostiam p. p. Hujíkovej hravo poradil.

  • Obrazok288

Dňa 9.5.2017 sa regionálnej súťaže Družstiev prvej pomoci zúčastnili žiačky 1.A triedy: Bucová Andrea, Kaločayová Hana, Krupová Ema, Mikulová Katarína, Smrtníková Petra a Valová Katarína. Vo veľkej konkurencii ostatných stredných škôl a aj dvoch družstiev zo strednej zdravotníckej školy obsadili pekné 4. miesto.

 

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Additional information