Školský rok 2016/17

Výsledky prijímacích skúšok 2017

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 9. a 11. mája 2017, podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Zápis na štúdium bude v piatok 12. mája a v pondelok 15. mája 2017 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 11. máju 2017 "pod čiarou", musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu), bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov "pod čiarou" je vysoká.

 

Additional information