Školský rok 2016/17

Študenti roztočili svoje mozgové závity

 

Dňa 26. apríla 2017 sa žiaci našej školy: Martin ČAJKA (kvarta)Rebeka ŠKÁCHOVÁ (sekunda) zúčastnili regionálneho kola IQ OLYMPIÁDY na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Organizátorom súťaže je MENSA Slovensko a regionálne kolo sa konalo pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára. Postúpilo naň 80 najúspešnejších žiakov zo školských kôl (maximálne dvaja z jednej školy) Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Martinovi ČAJKOVI sa podarilo dostať medzi 20 postupujúcich na celoštátne finále, ktoré sa bude konať 15. mája 2017 na Oravskom hrade.

Všetkým zapojeným žiakom blahoželáme za pekné výsledky, ktoré dosiahli v školskom kole (škoda, že mohli postúpiť len dvaja zo školy:( )! Martinovi budeme držať palce!

IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov 5. – 9. ročníkov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Celkom sa do súťaže zapojilo 10929 riešiteľov.

Predmetová komisia matematiky

  • 20170426_081455
  • 20170426_090932
  • 20170426_123720
  • IQV2
  • image2

 

Additional information