Školský rok 2016/17

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2017

Dňa 20.3.2017 sa v priestoroch tabletovej učebne uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v troch kategóriách.

Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v dňoch 3. a 4. apríla 2017 na obvodnom kole Hviezdoslavho Kubína v priestoroch Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce prednesy.                                                                                              MZ VO JK - sekcia slovenský jazyk a literatúra

Výsledková listina:

II. kategória - próza:

 1. Veronika Laheye - príma
 2. Adam Droppa - príma   

II. kategória - poézia:

 1. Soňa Žišková - príma
 2. Lucia Polečová, Karin Hrošová - príma
 3. Danka Droppová - príma

III. kategória - próza:

 1. Marek Laheye - tercia, Eva Forgáčová - kvarta
 2. Cyntia Janťáková - tercia
 3. Matej Droppa - sekunda

III. kategória - poézia:

 1. Linda Krnáčová - sekunda
 2. Adriana Lepišová, Sara Grajková - tercia
 3. Matej Stehlík - sekunda, Adam Marko - tercia

IV. kategória - próza:

 1. Adrián Kňazovický - III.A
 2. Matej Droppa - II.B
 3. Kristína Hrnčiarová - I.A

IV. kategória - poézia:

 1. Zuzana Dyrčíková - IV.A, Daniel Rychlý - I.A
 2. Michal Uličný - III.B
 3. Simona Matejková I.A, Katarína Valová I.A, Katarína Húleková - I.B

 

                                                     

Additional information