Školský rok 2016/17

Špeciálny rozvrh počas písomných maturít - 14. a 15. marca 2017

Počas externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov bude v dňoch 14. a 15. marca 2017 platiť špeciálny rozvrh.

(Vo štvrtok sa už bude vyučovať podľa stáleho rozvrhu so zastupovaním.)

Additional information