Školský rok 2016/17

Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2017/2018

Plánujeme otvoriť dve triedy štvorročného štúdia (58 žiakov) a jednu triedu osemročného štúdia (26 žiakov).

Bez prijímacích skúšok prijímame do 4-ročného štúdia len na základe výsledkov Testovania 9 (úspešnosť najmenej 90% v každom predmete).

Prijímacie skúšky pre všetkých ostatných žiakov budú 9. a 11. mája 2017 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

Do 4-ročného štúdia zohľadňujme ďalej:

  • výsledky zo ZŠ
  • výsledky Testovania 9,
  • výsledky v súťažiach.


Kompletné kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu pre školský rok 2017/2018.

 

Additional information