Školský rok 2016/17

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ) - 23. 11. 2016

Dňa 23. novembra 2016 sa na našej škole konalo školské kolo OAJ, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov v 4 kategóriách: 1A, 1B, 2A a 2B. Do okresného kola postúpili víťazi jednotlivých kategórií.

Umiestnenie žiakov v školskom kole OAJ:

Kategória 1A:

1. miesto: Oliver Parajka (se)

2. miesto: Barbora Hrnčiarová (se)

3. miesto: Marek Považský (se)

Kategória 1B:

1. miesto: Dominik Palkovič (kt)

2. miesto: Samuel Belluš (te)

3. miesto: Marek Laheye (te)

Kategória 2A:

1. miesto: Veronika Kerekesová (st)

2. miesto: Samuel Smerčiak (kv), Dominik Parajka (II.B)

3. miesto: Paula Bubniaková (st)

Kategória 2B:

1. miesto: Denisa Mikulášová (IV.A)

2. miesto: Martin Štulrajter (III.A)

3. miesto: Michal Bartoš (III.A)

Všetci žiaci, ktorí sa umiestnili na jednom z troch miest boli vyhlásení v školskom rozhlase a v piatok 25.novembra 2016 im boli cez veľkú prestávku v ELC za prítomnosti vyučujúcich ANJ odovzdané pekné tematické diplomy a ceny.


Všetkým úspešným účastníkom OAJ srdečne blahoželáme!

Additional information